Hilversum

SOPA en PIPA voorlopig van de baan

20 januari 2012

De stemming voor zowel de Stop Online Piracy Act (SOPA) als de Protect Intellectual Property Act (PIPA)*, is voorlopig van de baan, zo melden Amerikaanse media.

Nevada Senator Harry Reid meldt alle moeite die Chairman Leahy heeft gestopt in de petities te waarderen: “We hebben de afgelopen dagen veel vooruitgang geboekt door middel van de discussies die we hebben gevoerd en ik weet zeker dat we de komende weken tot een compromis kunnen komen.”

Een paar minuten later kondigde ook Texas-afgevaardigde Lamar Smith, indiener van SOPA, aan dat hij zijn wetsvoorstel nog niet ter stemming voorlegt tot er bredere overeenstemming is.

Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited, benadrukt dat uitstel geen afstel hoeft te betekenen: “Waakzaamheid blijft geboden.”

Petitie tegen SOPA en PIPA

De wetsvoorstellen SOPA en PIPA zijn ontworpen om auteursrechten te beschermen door het delen van bestanden tegen te gaan. Maar ze vormen tegelijkertijd een risico voor online persvrijheid, innovatie en het oorspronkelijk open karakter van het internet. Meer dan vijftig mediaorganisaties wereldwijd ondertekenden de petitie van Access Now en waarschuwen voor de consequenties.

Internetvrijheid te belangrijk om aan Amerikaanse wetgevers over te laten 

De consequenties van SOPA en PIPA blijven niet beperkt tot Amerika alleen. Wereldwijd zal de uitwisseling van informatie worden ingeperkt. Willems: “Vrije toegang tot internet is te belangrijk om het aan de wetgevers in Amerika over te laten.” Willems noemt de volgende punten: 

- Precedentwerking

De wetten kunnen een gevaarlijk precedent scheppen voor andere landen, vooral landen die het minder nauw nemen met persvrijheid.

- Creatievere oplossingen

Auteursrechtenorganisaties en belangenbehartigers zouden met creatievere en vernieuwendere oplossingen moeten komen. Met SOPA en PIPA zetten de wetgevers de hakken in het zand, daartoe aangezet door de belanghebbenden. Maar er zijn ook manieren om auteursrechten te beschermen zónder aan de vrije uitwisseling van informatie te komen.

- Verantwoordelijkheid hoort niet bij internetaanbieders

Ten slotte is de doorverwijzing van verantwoordelijkheden voor piraterij naar providers als Xs4all en Ziggo de verkeerde weg.

* Klik hier voor een uitleg over het verschil tussen SOPA en PIPA

- Voorlopig van de baan

Afgelopen weekend heeft Congreslid Lamar Smith besloten zijn SOPA-wetsvoorstel niet meer voor te leggen voor stemming. Hierdoor is de wetgeving voorlopig van de baan.