Amsterdam

World Radio Day

13 februari 2013

Met ingaande van dit jaar, zal 13 februari in het teken staan van de World Radio Day. Zowel de VN als UNESCO spraken hun grote waardering en steun uit voor het initiatief voor de wereldwijde radio-dag. Het doel van de dag is op de eerste plaats dat mensen wereldwijd zich meer bewust worden van het belang van radio als communicatiemiddel, in bijvoorbeeld conflictgebieden.

Radio moet wereldwijd worden erkend als een medium, dat op een efficiënte en goedkope manier afgelegen gemeenschappen van onafhankelijk nieuws voorziet. Daarnaast weet het kwetsbare mensen te bereiken: de ongeletterden, de gehandicapten, vrouwen, jongeren en de armen. Ook bewijst radio zich iedere dag als een moeilijk te censureren en efficiënt communicatiemiddel in conflictgebieden, in bijvoorbeeld het verstrekken van ontwikkelingshulp.

Daar komt bij dat de internationale dag een wereldwijd netwerk moet creëren van radiostations, die kennis en strategieën met elkaar uitwisselen. Het comité dat de World Radio Day initieert, bestaat uit de volgende twaalf wereldwijde organisaties.

ABU – Asia–Pacific Broadcasting Union

Academia Española de la Radio

AER – Association of European Radios

AIBD – Asia Pacific Institute for Broadcasting Development

ASBU – Arab States Broadcasting Union

AUB – The African Union of Broadcasting

AMARC – World Association of Community Radio Broadcasters

BNNRC – Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication

EBU – European Broadcasting Union

IAB – International Association of Broadcasting

ITU –International Telecommunication Union

URTI – International Radio and Television Union

Kijk op de website van World Radio Day voor meer informatie: http://www.wrd13.com/