1 van 1
Amsterdam

Het Postcode Loterij Fonds voor journalisten 2014

Ben jij zo'n journalist die nauwgezet volgt wat er in de wereld gebeurt en daar graag over wil berichten? En dan niet alleen over zaken die de voorpagina's van de kranten en de opening van de journaals beheersen, maar ook over gebeurtenissen in landen die wat minder in het brandpunt van de belangstelling staan? Wil je graag (achtergrond)reportages maken in ontwikkelingslanden, maar loop je aan tegen te krappe budgetten van redacties en opdrachtgevers? Dan is dit fonds misschien iets voor jou.

Voor wie?

Het Postcode Loterij Fonds is er voor alle professionele journalisten, zowel freelancers als in vast dienstverband. Het Postcode Loterij Fonds geeft jou de mogelijkheid om het verhaal te maken dat je wilt. Iedereen is vrij in onderwerpkeuze, zolang het maar gaat over mens-, natuur- en milieuvraagstukken in zogenoemde ´ontwikkelingslanden´ en ´landen in transitie´ of over internationale samenwerking. Het fonds staat open voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (schrijvende, fotograferende, audio of video).

Hoeveel?

Met een goed voorstel maak je kans op een vergoeding van reis- en overnachtingskosten tot maximaal € 5.000,--.

Criteria en Voorwaarden

De belangrijkste zijn:

  1. Je bent een professionele journalist die in het afgelopen jaar artikelen heeft gepubliceerd / uitzendingen heeft gemaakt.
  2. Voor het onderwerp is het noodzakelijk af te reizen naar ontwikkelingslanden of landen in transitie en het onderwerp moet te maken hebben met mens, milieu of natuur.
  3. De productie waarvoor je geld aanvraagt moet uitstijgen boven lokaal niveau en toegankelijk zijn voor een breed publiek.
  4. Je hebt minimaal 1 intentieverklaring van werkgever of opdrachtgever (hoofdredacteur) dat die bij gebleken kwaliteit en relevantie wil overgaan tot publicatie/uitzending. NB dit moet op briefpapier met handtekening!
  5. De werkgever/opdrachtgever is bereid een deel van de kosten (bv honorarium) voor zijn rekening te nemen.
  6. Eventuele andere subsidieaanvragen voor dezelfde productie moeten gemeld worden.
  7. Aanvragen (inhoudelijk en financieel) kunnen ingediend worden via het aanmeldingsformulier van het Postcode Loterij Fonds. Deze is te downloaden via www.freepressunlimited.org.

Het heeft niet de voorkeur, maar het is mogelijk een spoedaanvraag te doen: de beoordelingscommissie tracht dan binnen enkele dagen de aanvraag te behandelen. Voor de aanvrager bestaat het risico dat dit niet mogelijk blijkt. Aanvragen achteraf worden in principe niet gehonoreerd.

De volledige criteria en voorwaarden

Je kan je aanvraag, inclusief begroting, downloaden via het Aanmeldingsformulier Postcode Loterij Fonds, zie bij downloads aan de linkerkant en deze terugsturen via postcodeloterijfonds@freepressunlimited.org of per post. Je kan ook de aanvraag volledig digitaal indienen, belangrijk is dan wel dat je alles in een keer in kan vullen en uitwerken, het systeem onthoudt eerder ingevulde items niet.

Procedure & beoordeling

Lees hier hoe jouw ingediende aanvraag wordt gecheckt of die compleet is en aan alle eisen voldoet. En waar bij de beoordeling van de aanvraag door de commissie naar wordt gekeken. Gebruik de ruimte van minimaal 1A4 om het waarom en hoe van je projectvoorstel goed uiteen te zetten. De commissie ziet erg toe op het feit dat je met een goed uitgewerkt idee komt. Dat hoeft niet met veel woorden, maar het dient wel 'to the point' te zijn.

Beoordelingsrondes

Per jaar zijn er meerdere beoordelingsrondes. Het streven is dat de beoordelingscommissie binnen twee weken uitspraak doet. Deadlines om aanvragen in te dienen zijn:

2014:
17 maart
28 april
9 juni
21 juli
1 september
13 oktober
24 november

2015:
5 januari
16 februari
30 maart
11 mei
22 juni
3 augustus
14 september
26 oktober
7 december

Reportages

Tot en met 2013 heeft het Postcode Loterij Fonds 56 journalistieke reizen (mede)gefinancierd. Dit resulteerde in meer dan 150 publicaties/uitzendingen. De onderwerpen speelden zich af in landen als Thailand, Birma, Afghanistan, Kirgizië, Tadzjikistan, Soedan (Darfur), Rwanda, Centraal Afrikaanse Republiek, Bolivia, Ecuador en Suriname.

Er verschenen publicaties in onder meer: Trouw, Het Financieel Dagblad, Het Parool, Metro, NRC, De Pers, HP/De Tijd, Vrij Nederland, Reformatorisch Dagblad, De Groene Amsterdammer, Elsevier, Esta, National Geographic, Winq. Uitzendingen werden verzorgd door VPRO, NCRV, BNR, NOS, Radio 1 en Radio Nederland Wereldomroep.

Lees hier de blogs van journalisten die op pad gingen met een financiële bijdrage van het Postcode Loterij Fonds voor journalisten

De volledige lijst van reportages van 2009 tot op heden

Enkele reportages uitgelicht van Marielle van Uitert, die in juni 2012 op pad is geweest met het fonds in De Leeuwarder Courant, De Zelfkrant en het Reformatorisch Dagblad. En van Floris Alberse de radiodocumentaire uit Suriname.

Het fonds is gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij en wordt beheerd door Free Press Unlimited.

We zien je aanvraag graag tegemoet!

Contact:

Free Press Unlimited via postcodeloterijfonds@freepressunlimited.org

Telefonisch uitsluitend op vrijdagen van 10 – 16 uur: Janneke van Riel 020 - 8000 434