Algemene informatie

Selecteer één of meerdere opties
Geef per regel de naam van één recente opdrachtgever van de afgelopen twee jaar.
Vul één land per regel in.
Eén persoon per regel, vermeld de rolverdeling, incl. jouw eigen rol in het geheel. Voor welk deel vraag je financiering aan?
Vermeld relevante publicaties/uitzendingen uit het laatste jaar. Eén per regel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.

Inhoudelijk voorstel

De commissie ziet erg toe op het feit dat je met een goed uitgewerkt en uitvoerbaar idee komt. Beschrijf je journalistieke aanpak goed. Dat hoeft niet met veel woorden, maar het dient wel 'to the point' te zijn.

Financiën:

Stuur een duidelijke begroting van alle kosten en baten van deze reis, zodat inzichtelijk wordt wat de kosten zijn en wie er direct of indirect meebetalen aan de reis.

Download dit modelbestand voor aanvragen tot €5.000 in PDF of Excel en stuur het mee met je aanvraag.

Download dit modelbestand voor aanvragen tot €10.000 in PDF of Excel en stuur het mee met je aanvraag.

Het Postcode Loterij Fonds vergoedt alleen reis- en overnachtingskosten (geen eten/drinken), Indien er voor deze productie ook subsidie is aangevraagd bij een ander instituut of fonds, geef aan welke kosten door hen worden gedekt.

Voeg hier het ingevulde modelbestand toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.

Stuur dit formulier met het inhoudelijke en financiële voorstel met intentieverklaring van werkgever of opdrachtgever(s) op briefpapier met handtekening toe. (naast de digitale versie ontvangen wij ook graag de originele versie per post)

Voeg hier (optioneel) een scan van de intentieverklaring toe. Vergeet vooral niet om het origineel per post te versturen!
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.

Aanvullend materiaal kan per mail of WeTransfer worden verstuurd aan postcodeloterijfonds[at]freepressunlimited.org of uitgeprint naar:

Free Press Unlimited
Postcode Loterij Fonds
Weesperstraat 3
1018 DN Amsterdam

Aanvullend materiaal in de vorm van voorbeelden van relevante publicaties uit het verleden bij voorkeur digitaal versturen. Boeken, CD's en DVD's met audio/visuele voorbeelden van eigen werk (indien niet digitaal via Wetransfer te versturen) graag in viervoud per post versturen aan bovenstaand adres.