Free Press Unlimited heeft een klachtenprocedure voor haar stakeholders, conform de ISO 9001-normering. De procedure legt een protocol vast waaraan alle medewerkers zich moeten houden.

De uitgangspunt is dat als er een klacht binnenkomt, er bij Free Press Unlimited iets fout is gegaan. Elke klacht wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen afgehandeld en geregistreerd. Als de indiener van de klacht ontevreden is over de afhandeling, kan zij of hij in beroep gaan bij de directie van Free Press Unlimited.

Levert ook dat geen tevreden klager op, dan is de volgende stap een beroep bij de Raad van Toezicht. Gaat de klacht waarover beroep wordt aangetekend over de directie of de Raad van Toezicht, dan neemt de Vertrouwenscommissie deze in behandeling. Ook voor het beroep geldt een termijn van 14 dagen waarbinnen Free Press Unlimited moet reageren. Indieners van klachten kunnen te allen tijd informatie opvragen over hun klachtenafhandeling.