Free Press Unlimited en Stichting Publeaks roepen ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport middels een flyeractie maandagochtend 19 november op om informatie over de geheime prijsafspraken in de zorg te delen via Publeaks.nl. Via deze website kunnen klokkenluiders informatie veilig en anoniem delen met meer dan 20 Nederlandse media. 

Amsterdam, 18 november 2016

Maandagochtend 19 november van 8.00 tot 9.30 delen de organisaties flyers uit bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Deze week dient ook een hoger beroep van de Open State Foundation bij de Raad van State, om inzage van de overheid te krijgen in de kosten van onze gezondheidszorg. Elk jaar stijgen de zorgkosten en daarmee de zorgpremie, onder andere als gevolg van geheime prijsafspraken over medicijnen tussen de Minister en farmaceutische bedrijven. 

“Dit soort geheime prijsafspraken passen niet in een transparante samenleving”, aldus Marcel Oomens van Free Press Unlimited. “Via Publeaks kan iedereen die meer informatie heeft over de geheime prijsafspraken dit veilig en anoniem delen met meer dan 20 redacties. Zij checken tips op betrouwbaarheid en gaan waar nodig op zoek naar wederhoor. Hoe concreter de informatie, hoe groter de kans dat een journalist ermee aan de slag gaat.” 

Jaarlijks komen er honderden tips binnen via Publeaks. Dit leidde onder andere tot onthullingen van examenfraude door scholen, die zwakke leerlingen uitsluitten van examens om zo beter voor de dag te komen. Niet alleen voor geheime afspraken in de zorg, maar voor alle misstanden kunnen medewerkers anoniem tips of gevoelige documenten doorspelen via Publeaks. 

Veilig en anoniem informatie delen met de pers

Het ontbreken van digitale privacy kan een klokkenluider ervan weerhouden om belangrijke informatie over misstanden te delen met de pers. Via de gebruiksvriendelijke website van Publeaks kunnen klokkenluiders digitale informatie uitwisselen met journalisten, zonder bang te zijn dat anderen meekijken. Zo blijft de bron veilig en wordt het controlerend vermogen van de media versterkt.

Stichting Publeaks is in 2013 opgericht en heeft als doel het faciliteren van veilige, digitale communicatie tussen journalisten en hun bronnen. In 2015 zijn Stichting Publeaks en Free Press Unlimited een overeenkomst aangegaan ter ondersteuning en verbetering van Publeaks Nederland. Zodoende is Free Press Unlimited nauw betrokken bij het Nederlandse klokkenluidersplatform Publeaks.

Niet voor Publicatie

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen met Wim Brouwer, persvoorlichter van Free Press Unlimited, tel. 06 23538716. Foto's van de flyeractie zijn na afloop op te vragen en vrij te gebruiken met bronvermelding.