maandag, 17 december 2018
In de afgelopen tien jaar ging met steun van het Postcode Loterij Fonds voor journalisten ruim tweehonderd keer een journalist op reis om verhalen te maken die nieuwsconsumenten een blik op de wereld buiten Nederland geven. Dat is hard nodig, omdat er steeds minder geld is voor buitenlandreportages. 

Verslaggevers en freelancers maken met steun van het fonds reportages die niet door de grote persbureaus worden geleverd. Vaak gaat het daarbij over onderwerpen die niet tot de televisiejournaals doordringen, maar die achtergronden bij het nieuws geven. Ook onderbelichte onderwerpen en regio’s komen door de financiële steun van het fonds aan bod. Journalisten kunnen één maal per jaar een aanvraag doen bij het fonds, dat wordt beheerd door Free Press Unlimited.

Onmisbaar voor journalisten

Sarah Haaij heeft meerdere malen gebruik gemaakt van het fonds. Ze schrijft voor The Guardian, De Correspondent en Trouw en maakt videodocumentaires en radioreportages: “Ik wil als freelancer niet bij het harde nieuws uit het buitenland blijven hangen, maar ook dingen langer onderzoeken. Dan is het fonds echt van groot belang. Ik merk dat buitenlandredacties van media er eigenlijk op rekenen dat je financiering aanvraagt als je een groter onderwerp bij ze voorstelt. Soms hebben zij niet eens geld om hun eigen correspondenten op reis te sturen. Ik heb veel verhalen kunnen maken over migratie, toch wel een hoofdonderwerp van de laatste jaren. Het is eigenlijk bizar dat we zonder zo’n fonds het Nederlandse publiek niet kunnen laten zien wie die mensen eigenlijk zijn, die bij ons komen wonen. Ook over internationaal draagmoederschap heb ik belangrijke reportages gemaakt. Voor zo’n onderwerp is het cruciaal dat je flink de tijd hebt om bijvoorbeeld een keertje een week voor een vruchtbaarheidskliniek te posten om met vrouwen te spreken die daar naar binnen gaan.”  

Nederlandse media

Dagblad Trouw publiceerde reportages die werden gemaakt op 29 journalistieke reizen met steun van het fonds. Chef van de buitenlandredactie Iris Ludeker vindt dan ook dat het een waardevolle bijdrage levert aan de buitenlandpagina’s van de krant: “Het geld dat wij zelf beschikbaar hebben is niet altijd toereikend om reizen te bekostigen die we belangrijk vinden. We hechten er bijvoorbeeld veel waarde aan om bepaalde onderwerpen die buiten de schijnwerpers van het reguliere buitenlandnieuws vallen goed te volgen - zoals 'vergeten conflicten' in Congo, Zuid-Soedan of Soedan, milieukwesties als waterschaarste in het Midden-Oosten of rechten van de mensen in Azië, Afrika of Latijns-Amerika die ons in Europa van voedsel en andere goederen voorzien. Door het fonds kunnen (freelance-)verslaggevers tijd en aandacht investeren die nodig zijn om die onderwerpen goed over het voetlicht te brengen. Zo draagt het fonds bij aan kwaliteits-informatievoorziening voor de Nederlandse lezer, kijker en luisteraar.”    

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij steunt met het fonds de buitenlandjournalistiek heel bewust al tien jaar. “Wij zien ook dat er steeds minder geld is voor kwalitatief goede buitenlandjournalistiek,” zegt Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen bij de Nationale Postcode Loterij. “We vinden het belangrijk dat het Nederlandse publiek wordt bediend met nieuws en achtergronden uit landen die niet dagelijks op de voorpagina’s staan. Het hoge aantal reportages en de diversiteit aan onderwerpen die sinds de start van het fonds voorbij is gekomen maakt dat wij met een heel positief gevoel terugkijken naar de afgelopen tien jaar.