donderdag, 7 december 2017
Wereldwijd praten diverse groepen over deze existentiële problemen voor de aarde; klimaatwetenschappers, politici, beroemde acteurs, de milieubeweging, betweters en economen. Journalisten zijn zelden betrokken bij al deze gesprekken, laat staan bij beslissingen.

Dat, terwijl ze veel weten, veel ervaring hebben en veel berichten over de relaties tussen water, conflict en klimaat, soms zelfs zonder het zich bewust te zijn. Mislukte oogsten, grootschalige overstromingen, volksverhuizingen en oorlogen zijn allemaal thema's die nauw verbonden zijn met klimaatverandering en waar lokale journalisten dagelijks mee te maken hebben.

Journalisten praten mee

Free Press Unlimited brengt journalisten van over de hele wereld bij elkaar om eindelijk een keer mee te praten over symptomen, oplossingen en verzachten van het klimaatprobleem, welke rol waterhuishoudingen daarin spelen en hoe conflicten daarmee beïnvloed worden. Verslaggevers uit Mali, Nepal, Sudan, Irak en Ethiopië praten voor het eerst op hoog niveau mee over het klimaat op de 'Planetary Security Conference.' Deze conferentie is georganiseerd door het Planetary Security Initiative, een consortium van toonaangevende think tanks onder de leiding van Clingendael. Daarvoor zijn ook politici als de minister van Binnenlandse Zaken van Nigeria en de minister van Buitenlandse Zaken van Mali uitgenodigd. Tijdens deze conferentie zullen verslaggevers de kans krijgen om contact te leggen met deze beleidsmakers, en hun werk op het gebied van klimaat en water te presenteren. Onder andere Free Press Unlimited partner Metrography, een foto agentschap uit Irak, zal tijdens de conferentie een foto tentoonstelling houden. Twee belangrijke verhalen, over de Mosul dam en het Khasa meer in Kirkuk, worden hier gedeeld. De uitdagingen van post-IS wederopbouw, vooral vragen over wie beheer heeft over water bronnen, laten vooral de relatie tussen water, klimaat en conflict zien.

Capaciteits opbouw en ervaringen delen

De dag voor deze conferentie houdt Free Press Unlimited een speciale workshop voor deze verslaggevers, om succesvolle media formats voor het berichten over water, klimaat en conflict met elkaar te delen en capaciteit verder op te bouwen. Het Nepal Forum of Environmental Journalists (Nefej), een belangrijke partner op dit gebied, zal tijdens deze bijeenkomst hun expertise en ervaringen delen.

Informatie naar beiden kanten

Journalisten hebben in hun werkgebied intensief contact met de lokale bevolking die zijn natuurlijke omgeving ziet veranderen. Dat levert unieke kennis op. Maar die bevolking kan ook slachtoffer zijn van een gebrek of overvloed aan water, klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende conflicten. Hun verhalen moeten worden gedeeld, en beleidsmakers verantwoordelijk gehouden. En aan de andere kant moet die bevolking natuurlijk weten wat de laatste stand van de wetenschap is en welke maatregelen er genomen worden. Journalisten zijn doorgeefluiken naar beide kanten.

De eerste stap

Journalisten kunnen een spilfunctie gaan vervullen in de communicatie over water, conflict en klimaat. Nu lukt dat nog niet. Dat kan pas als ze betrokken zijn bij de discussie, hun kennis en ervaring kunnen delen en als zij op hun beurt vol worden geïnformeerd door deskundigen. Om dat te bereiken neemt Free Press Unlimited met journalisten uit haar netwerk nu de eerste stap.