maandag, 30 juli 2012
Mensen achter het nieuws een gezicht geven en aandacht vragen voor hun situatie: fotografe Mariëlle van Uitert is samen met journaliste Henny de Boer – met financiële steun van het Postcode Loterij Fonds - naar Libanon gereisd om de problematiek rondom Syrische vluchtelingen en de rebellen van het Vrije Syrische Leger aldaar vast te leggen. “Ik heb de mogelijkheid gekregen om de Syrische vluchtelingen, de mensen achter de gruwelijke nieuwsberichten, zelf te kunnen portretteren. Ik ben het Postcode Loterij Fonds erg dankbaar voor deze grote gunst”. Foto's die Van Uitert maakte in Libanon zijn onlangs gepubliceerd in de Leeuwarder Courant en in de Belgische krant De Tijd.

Het Postcode Loterij Fonds voor journalisten stelt Nederlandse journalisten in staat om reportages in het buitenland te maken die niet binnen de krappe budgetten van redacties of opdrachtgevers passen. Het fonds is gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij en wordt beheerd door Free Press Unlimited.

De buitenlandberichtgeving in Nederland staat de laatste jaren onder druk. Steeds minder redacties trekken geld uit voor langere reizen die diepgravende reportages kunnen opleveren. Met een bijdrage van het Postcodeloterij Fonds kunnen journalisten toch die reis maken om juist die verhalen te vertellen die anders onverteld en onbekend blijven.

Free Press Unlimited staat voor een vrije pers overal ter wereld en ondersteunt media in ontwikkelingslanden en conflictgebieden. Directeur Ruth Kronenburg: “Mensen hebben betrouwbaar nieuws en onafhankelijke informatie nodig, vooral in landen waar oorlog of conflicten zijn en waar persvrijheid niet vanzelfsprekend is. Maar het is net zo belangrijk dat ook het publiek in Nederland op de hoogte is van wat er in die landen gebeurt.”

Na een korte onderbreking in 2011 heeft de Nationale Postcode Loterij het Postcode Loterij Fonds voor Journalisten ook voor de komende twee jaar weer gesubsidieerd, waardoor er € 100.000 te verdelen valt.

Mariëlle van Uitert is de eerste fotograaf die in 2012 met een bijdrage van het Postcode Loterij Fonds op reis is geweest. Dat het niet altijd even makkelijk is werd duidelijk tijdens haar reis naar Libanon. Ze heeft met eigen ogen kunnen zien welke grote politieke spanningen de huidige situatie met zich meebrengt. Lees hier haar volledige verhaal.

"Op de vlucht" Leeuwarder Courant Van Uitert, 16 juni 2012

"De kinderen van Assad", De Tijd, Van Uitert, 16 juni 2012 - Pagina 1

"De kinderen van Assad", De Tijd, Van Uitert, 16 juni 2012 - Pagina 2

"Via Libanon naar het WK?", Leeuwarder Courant, Van Uitert, 13 juni 2012

Meer publicaties van Mariëlle van Uitert.