dinsdag, 14 november 2017
Sjoerd Sjoerdsma van D66 dient op dinsdag 14 november een verzoek in voor een specifiek fonds voor Nederlandse journalisten in nood. Free Press Unlimited verwelkomt dit voorstel en hoopt dat de Tweede Kamer en minister Zijlstra dit voorstel zullen steunen.

Wij erkennen en waarderen de inzet van de Nederlandse overheid voor de veiligheid van journalisten. Daarnaast zijn we van mening dat de overheid de komende jaren extra prioriteit zou moeten geven om geweld tegen journalisten te onderzoeken, berechten en bestraffen, zodat de daders niet vrijuit gaan. Dit hebben directeur Leon Willems en Diane Foley, moeder van de door IS geëxecuteerde Amerikaanse journalist, vorige week tijdens een door D66 georganiseerde bijzondere procedure ook bepleit bij de Tweede Kamer. Bovendien is het aantal journalisten dat vastzit nog nooit zo hoog geweest en geven journalisten wereldwijd aan op regelmatige basis te maken te hebben met geweld in reactie op hun werk.

Doorbreek de cyclus van straffeloosheid 

Om geweld tegen journalisten effectief te kunnen bestrijden, is het essentieel dat de cyclus van straffeloosheid wordt doorbroken door vervolging in een aantal voorbeeldzaken plaats te laten vinden. Hiervoor zal de capaciteit van het justitiële systeem in een aantal cruciale landen moeten worden versterkt. Ook moeten meer journalisten ondersteund  worden om gerechtigheid in individuele zaken te kunnen behalen. Het fonds kan dit stimuleren door middelen hiervoor beschikbaar te maken. Daarnaast kan het fonds een belangrijke rol spelen om via training het bewustzijn te vergroten onder freelancejournalisten over de bestaande veiligheidsrisico's en hoe zich daar tegen te weren.

Misdaden tegen journalisten

Misdaden tegen journalisten zijn tegenwoordig het grootste gevaar voor de persvrijheid en de toegang tot informatie. Tussen 2012 en 2016 werden in totaal 530 journalisten vermoord*; dat is een gemiddelde van twee doden per week. De straffeloosheid voor deze moorden blijft echter schrikbarend hoog: in negen van de tien gevallen gaan de daders vrijuit. 

Free Press Unlimited heeft sinds 2011 een fonds voor journalisten in nood, Reporters Respond. Dit fonds is erop gericht journalisten die te maken hebben met vernielingen of intimidaties, zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Met dit fonds hebben wij o.a. de Nederlandse journalist Okke Ornstein kunnen ondersteunen toen hij werd aangeklaagd voor smaad in Panama. 

Lees hier meer over dit thema.

*Dit blijkt uit het rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2017/2018 dat op 6 november door UNESCO werd gepresenteerd.