vrijdag, 20 maart 2015
Met de publicatie van de Our Space video serie stimuleert Free Press Unlimited het publieke debat over cyberspace kwesties in de aanloop naar de Global Conference on Cyberspace. Overheden doen zaken met het bedrijfsleven op het gebied van cybercriminaliteit, digitale surveillance, terrorisme en nationale veiligheid zonder dat burgers daar iets over te zeggen hebben. Om privacy en vrijheid van meningsuiting in het digitale domein te kunnen waarborgen is betekenisvolle samenwerking nodig met maatschappelijke organisaties en het publiek.

In de Our Space video serie, geproduceerd door het Internet Protection Lab, komen experts uit het publieke domein aan het woord over zaken als internettoegang, cybercriminaliteit, digitale wapen, massa surveillance, privacy en internet standaarden. Uit de video's blijkt dat er een breed gedragen consensus bestaat die de verregaande bemoeienis van staten op het gebied van economische belangen en nationale veiligheid in het digitale domein veroordeelt. Overheden gebruiken maatschappelijke organisaties te vaak als excuus voor het uitbreiden van surveillance praktijken.

Westerse bedrijven verkopen digitale opsporingsmiddelen aan repressieve regimes die daarmee mensenrechtenactivisten aanpakken. Vertrouwen in de democratie wordt verder aangetast door het afluisteren en opslaan van persoonlijke communicatie op enorme schaal door de Verenigde Staten en haar bondgenoten. Deze opslag van data en metadata gaat volledig voorbij aan privacywaarborging en heeft een ontmoedigend effect op vrijheid van meningsuiting. Ook maken wij ons zorgen over de aantasting van netneutraliteit. Informatiemonopolies beperken de mogelijkheden tot onafhankelijke informatievergaring overal ter wereld. Dit leidt ertoe van mensen steeds minder in staat zijn om goed geïnformeerd beslissingen te nemen over hun toekomst.

Overheden en het bedrijfsleven dienen deze kwesties te bespreken in een brede coalitie van belanghebbenden. Kom meer te weten over deze belangrijke kwesties in de Our Space videoserie* en meng je in het debat voorafgaand aan de Global Conference on Cyberspace.

Coalitie van maatschappelijke organisaties

Free Press Unlimited maakt onderdeel uit van een coalitie van maatschappelijke organisaties die de betrokkenheid bij kwesties rondom internet governance wil vergroten in de aanloop naar de Global Conference on Cyberspace. De hoofdconferentie vindt plaats in Den Haag op 16 en 17 April 2015 en wordt georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

*De Our Space videoserie is gemaakt door een team onafhankelijke journalisten onder verantwoordelijkheid van Free Press Unlimited. De video's zijn gemaakt met een bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De inhoud van de video's is niet per se de visie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.