dinsdag, 12 mei 2020
De wereldwijde impact van de COVID-19-pandemie en de ongekende maatregelen om burgers in bijna alle landen ter wereld te beschermen is enorm. Behalve de economische, politieke en maatschappelijke gevolgen worden alle ongelijkheden die er al bestonden blootgelegd en verergerd  en discrimineert het degenen die al gemarginaliseerd waren meer. Vrouwen worden hierdoor het zwaarst getroffen.

Media moeten journalistieke methoden opnieuw uitvinden en zich concentreren op crisisbeperking in hun organisaties.

De wereldwijde impact van de COVID-19-pandemie en de ongekende maatregelen om burgers in bijna alle landen ter wereld te beschermen, is enorm. Behalve de economische, politieke en maatschappelijke gevolgen, worden alle ongelijkheden die er al bestanden blootgelegd en verergerd  en discrimineert het degenen die al gemarginaliseerd waren meer. Vrouwen worden hierdoor het zwaarst getroffen. Bij eerdere epidemieën, zoals ebola in West-Afrika, werden vrouwen meer blootgesteld aan het virus, grotendeels als gevolg van reeds bestaande gendernormen in hun omgeving. En helaas zien we dat weer gebeuren, maar nu op wereldwijde schaal.

 Hoewel het GEM-programma (Gender Equality in the Media) van Free Press Unlimited een langetermijnvisie ondersteunt, vereist de huidige pandemie een snelle reactie om de acute problemen waarmee de mediaorganisaties worden geconfronteerd aan te pakken, problemen die, als ze niet worden aangepakt, het bestaan van de onafhankelijke media en daarmee ook de positie van vrouwen in gevaar brengen.

Betrouwbare informatie 

Wij geloven dat betrouwbare informatie, eerlijke genderrepresentatie, financiële steun voor media(ontwikkelings)organisaties, en empathisch en bekwaam leiderschap de cruciale elementen zijn om de sector tijdens de crisis te helpen en op lange termijn sterker te maken.

Free Press Unlimited streeft ernaar om rechtstreeks of via haar partners voor mediaontwikkeling een samenhangend ondersteuningspakket aan de media te leveren. Ze wil daarmee de media helpen door deze crisis te navigeren, de noodzakelijke veranderingen mogelijk te maken en daarbij vrouwen in de samenleving en de media te ondersteunen. Lees meer over onze visie om gendergelijkheid in en door de media te bevorderen tijdens de COVID-19-crisis.

Download the Gender and Media in times of COVID-19 paper

---

Podcast: Samen voor betrouwbare informatie

Episode #7: Journalistiek tijdens COVID-19 - Gender in de Media. Als onderdeel van de campagne 'Samen voor betrouwbare informatie' produceren wij een podcast serie waarin we belichten welke inspirerende acties onze wereldwijde partners ondernemen om ook in deze tijd mensen te voorzien van betrouwbare informatie. In elke podcast spreken we met een van onze programma coördinatoren over het laatste nieuws van onze partners aan de frontlinie. In deze podcast is Larissa Buschmann aan het woord. Ze vertelt op welke manier de COVID-19 crisis vrouwen extra hard raakt, en welke rol media kan spelen bij het creëren van verandering. De podcast is in het Engels.