vrijdag, 7 oktober 2016
De journalisten Klaas van Dijken, Lennart Hofman en Minka Nijhuis zijn genomineerd voor de Best Report Award, de onderscheiding voor de beste buitenlandreportage die is gemaakt met steun van het Postcode Loterij Fonds voor Nederlandse journalisten. Tijdens Free Press Live op 2 November in Den Haag kiezen de vakjury en het aanwezige publiek uit de genomineerden de winnaar.

De genomineerden zijn gekozen door de onafhankelijke commissie die ook de aanvragen voor het Postcode Loterij Fonds beoordeelt. Bij het beoordelen van de reportages is gelet op vorm, originaliteit, opbouw, spanning in het verhaal, de mate van inzicht in de problematiek en de durf en drive om de verhalen van mensen in nood te vertellen. Op 2 november wordt tijdens Free Press Live- Stand up for journalists and justice door de vakjury en het aanwezige publiek, bestaande uit journalisten, mediaprofessionals en beleidsmakers, de winnaar gekozen.

De volgende drie reportages zijn genomineerd:

Het Postcode Loterij Fonds voor Journalisten stelt journalisten in staat om reportages over mens en milieu te kunnen maken in ontwikkelingslanden en conflictgebieden. Het gaat hierbij over onderwerpen die niet dagelijks in het nieuws zijn of onderwerpen die relevant zijn voor een rechtvaardige en groene wereld. Dankzij het Fonds zijn tot en met 2016 al 102 journalistieke rapportages (mede)gefinancierd, wat geresulteerd heeft in meer dan 200 publicaties, in onder meer Trouw, Het Parool, Metro, NRC, HP/De Tijd, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, Elsevier en De Correspondent.

Met de uitreiking van de Best Report Award (10.000 euro) willen Free Press Unlimited en de Nationale Postcode Loterij het belang van buitenlandjournalistiek nog eens extra benadrukken. De buitenlandberichtgeving in Nederland staat de laatste jaren steeds verder onder druk. Vanwege de teruglopende advertentie-inkomsten is er steeds minder geld beschikbaar voor langere reizen die reportages over het buitenland vanuit het buitenland kunnen opleveren. Met een bijdrage van het Postcode Loterij Fonds kunnen journalisten toch die reis maken om juist die verhalen te vertellen die anders onverteld en onbekend blijven.

Meld je aan voor Free Press Live- Stand up for journalists and justice!

Button Free Press Live      Book a seat button