maandag, 21 november 2016
Samen met Stichting Publeaks hielden we maandagochtend 21 november een flyeractie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee riepen we de ambtenaren op om informatie over de geheime prijsafspraken in de zorg te delen via Publeaks.

Elk jaar stijgen de zorgkosten en daarmee de zorgpremie, onder andere als gevolg van geheime prijsafspraken over medicijnen tussen de Minister en farmaceutische bedrijven. “Dit soort geheime prijsafspraken passen niet in een transparante samenleving”, aldus Marcel Oomens van Free Press Unlimited. Vorige week diende ook een hoger beroep van de Open State Foundation bij de Raad van State, om inzage van de overheid te krijgen in de kosten van onze gezondheidszorg. 

Deel informatie over geheime prijsafspraken

“Via Publeaks kan iedereen die meer informatie heeft over de geheime prijsafspraken dit veilig en anoniem delen met meer dan 20 redacties. Zij checken tips op betrouwbaarheid en gaan waar nodig op zoek naar wederhoor. Hoe concreter de informatie, hoe groter de kans dat een journalist ermee aan de slag gaat”, zegt Marcel. Niet alleen voor geheime afspraken in de zorg, maar voor alle misstanden kunnen medewerkers anoniem tips of documenten delen via Publeaks.  

Anoniem informatie delen met de pers

Het ontbreken van digitale privacy kan een klokkenluider ervan weerhouden om belangrijke informatie over misstanden te delen met de pers. Via de Publeaks website kunnen klokkenluiders digitale informatie uitwisselen met journalisten, zonder bang te zijn dat anderen meekijken. Zo blijft de bron veilig en wordt het controlerend vermogen van de media versterkt. Jaarlijks komen er honderden tips binnen via de Publeaks website. Dit leidde onder andere tot onthullingen van examenfraude door scholen, die zwakke leerlingen uitsluitten van examens om zo beter voor de dag te komen. 

Veilige digitale communicatie

Stichting Publeaks is in 2013 opgericht en heeft als doel het faciliteren van veilige, digitale communicatie tussen journalisten en hun bronnen. In 2015 zijn Stichting Publeaks en Free Press Unlimited een overeenkomst aangegaan ter ondersteuning en verbetering van Publeaks Nederland. Zodoende is Free Press Unlimited nauw betrokken bij het Nederlandse klokkenluidersplatform Publeaks.