dinsdag, 29 juli 2014
Voor veel meisjes in het door oorlog geteisterde Zuid-Soedan ziet de toekomst er weinig rooskleurig uit. Gedwongen uithuwelijking, huiselijk geweld en beperkte bewegingsvrijheid voor vrouwen zijn de maatschappelijke norm. Om het tij te keren is het noodzakelijk om zowel vrouwen zelf als hun omgeving aan het denken te zetten. Straattheater is daarvoor een laagdrempelig breekijzer.

Discussie over positie meisjes en vrouwen
Twee weken geleden trok Free Voice (Free Press Unlimited's veldkantoor in Zuid-Soedan), samen met de South Sudan Theatre Group voor het eerst de straten van Juba in met een reeks van straattheatervoorstellingen. Hierin staat de positie van meisjes en vrouwen centraal; en worden gevoelige onderwerpen aangekaart als de toegang tot onderwijs en huiselijk geweld. Na elke voorstelling betrekken de spelers het publiek in een levendige discussie over het stuk. In de discussie krijgt iedereen de kans om gehoord te worden. Zo kwam in de plaats Munuki een jong meisje het podium op dat huilend vertelde hoe zij was weggelopen van haar familie nadat deze haar dwong te trouwen.

Direct effect
Tijdens de eerste discussie kwam een oudere man het podium op om zijn dorpsgenoten toe te spreken: “Wij mannen moeten vrouwen aanmoedigen naar school te gaan. Wij kunnen vroegtijdige en gedwongen uithuwelijking niet steunen. Wij mannen moeten hier gezamenlijk tegen optreden. (…) Als dergelijke problemen in onze buurt gebeuren, moeten wij hier iets aan doen.”

Groot bereik
Het bereik van de straat theater stukken gaat veel verder dan het aanwezige publiek alleen. Media zorgen ervoor dat het bereik vermenigvuldigd kan worden. Honderden mensen bekeken de straatoptredens die werden geregistreerd en uitgezonden via de lokale- en internationale media, waaronder Al Jazeera, Sky News Arabic, Reuters, AFP en de lokale organisatie Kapital Movie.

Bekijk hier een filmpje over het straattheater.

Dit project wordt gesteund door UNESCO.