donderdag, 11 juni 2020
Onjuiste informatie en nepnieuws over COVID-19 hebben in toenemende mate geleid tot angst en onduidelijkheid over het virus. Free Press Unlimited vindt dat betrouwbare informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Vooral tijdens de wereldwijde pandemie is het - letterlijk - van levensbelang dat onafhankelijke journalisten en andere geloofwaardige bronnen hun publiek betrouwbaar en feitelijk nieuws brengen. 'Verified', de wereldwijde campagne van de Verenigde Naties om verkeerde informatie over het virus aan te pakken, houdt geen rekening met onafhankelijke journalistiek en de waarde van de betrouwbaarheid die wordt gehecht aan informatiebronnen. We dringen er bij de UNSG Antonio Guterres op aan om de campagne te herzien en deze cruciale aspecten van de strijd tegen nepnieuws te erkennen.

De strijd tegen de wereldwijde pandemie heeft de cruciale rol van wereldwijde toegang tot betrouwbare informatie aangetoond. Verkeerde informatie over COVID-19, die vaak haat, angst en onzekerheid veroorzaakt, speelt een steeds belangrijkere rol bij het vormgeven van mondiale meningen en debatten. Als reactie hierop hebben de Verenigde Naties de ‘Verified' campagne gelanceerd, een initiatief om valse informatie over COVID-19 te bestrijden door de verstrekking van betrouwbare en feitelijke informatie te versterken.

Free Press Unlimited deelt de bezorgdheid over de verspreiding van verkeerde informatie tijdens de gezondheidscrisis. Wij zijn van mening dat een bescherming van het recht op vrijheid van opvatting en meningsuiting middels het versterken van toegang tot betrouwbare informatie, van cruciaal belang is ten tijden van COVID-19.

Wij, Free Press Unlimited en onze partners, zijn echter kritisch over de 'Verified' campagne. Allereerst vermeldt de campagne niet het belang van vrije en onafhankelijke journalistiek. Repressieve regimes over de hele wereld nemen vergaande maatregelen om het werk van de media te beperken, wat direct of indirect leidt tot arrestaties, intimidatie, aanvallen en andere schendingen van journalisten. Door de cruciale rol van onafhankelijke journalistiek - die onder grote druk staat - niet te erkennen, wordt de rol van onafhankelijke media buiten beschouwing gelaten, wat op dit moment bijzonder problematisch is.

Ten tweede gaat de 'Verified' campagne voorbij aan het feit dat bij het adresseren van de betrouwbaarheid van informatie, alleen het verifiëren en verzekeren van de informatie zelf niet voldoende is. De acceptatie van informatie als waar en betrouwbaar hangt af van het vertrouwen in de afzender van die informatie. Wij zijn daarom van mening dat lokale journalisten en onafhankelijke media die bij hun publiek bekend zijn, moeten worden betrokken bij de strijd tegen desinformatie tijdens de pandemie.

Om de 'Verified' campagne meer in lijn te brengen met de rechten op vrijheid van meningsuiting en informatie, en SDG 16.10.2, hebben we verschillende aanpassingen van de campagne aanbevolen. In de brief van FPU, IMS, Article19, GFMD, Hirondelle Fondation, DW Akademie, IFEX en RSF leest u meer over onze concrete verzoeken.

Download en lees de hele brief