Veiligheid is een basisbehoefte voor een onafhankelijke pers. Journalisten die persoonlijk worden bedreigd of gehinderd door wetten of censuur kunnen hun cruciale taak om objectieve en onpartijdige informatie te delen, niet volbrengen.

Voor Free Press Unlimited is het essentieel om een veilige omgeving creëren waarin journalisten werkzaam kunnen zijn. In de afgelopen jaren hebben we een groot aantal journalisten en mediaorganisaties opgeleid. Wij hebben hen geholpen zichzelf te beschermen tegen geweld en te communiceren zonder dat anderen meeluisteren. Daarnaast beheeren wij ook een noodfonds voor journalisten, ontwikkelen we middelen om de veiligheid te verbeteren en zijn we actief aan het lobbyen voor veilige werkomstandigheden voor journalisten wereldwijd.

Free Press Unlimited beschouwt veiligheid als een holistisch concept dat zowel fysieke, psychosociale, digitale als juridische aspecten omvat. De veiligheidsproblemen zijn vaak contextafhankelijk, daarom zijn al onze programma's en oplossingen gebaseerd op organisationele en individuele behoeften.

De pijlers van ons veiligheidsprogramma

  1. Noodhulp: Over de hele wereld krijgen journalisten steeds vaker te maken met onderdrukking, geweld en intimidatie door overheden, belangengroeperingen, milities en andere instanties. Voor veel journalisten die in probleemgebieden werken, zijn dergelijke bedreigingen helaas een dagelijkse realiteit. Velen verliezen hun apparatuur, kantoor en soms zelfs hun leven. Met het Reporters Respond Fund bieden we rechtstreeks hulp aan journalisten en persbureaus in nood.
     
  2. Veiligheidstraining: Training over journalistieke veiligheid is essentieel, vooral voor journalisten die actief zijn in moeilijke en soms zelfs levensbedreigende omstandigheden. Samen met internationale partners biedt Free Press Unlimited veiligheidstrainingen aan (media)organisaties en journalisten. In onze trainingsprogramma’s benaderen we veiligheid altijd op een holistische manier. Risicobeperkingsstrategieën worden niet beschouwd als afzonderlijke interventies. Fysieke, digitale, psychosociale en wettelijke veiligheid worden beschouwd als één geheel.
  3. Veiligheidstools & middelen: Samen met haar partners heeft Free Press Unlimited verschillende tools ontwikkeld om journalisten te beschermen en hun werk in moeilijke omstandigheden efficiënter te maken.

 

Ja, ik bescherm journalisten