Voor de meeste mensen in de wereld is toegang tot betrouwbare informatie niet vanzelfsprekend. Toch heeft ieder mens onafhankelijke informatie nodig om zijn of haar eigen situatie te kunnen beoordelen en te beïnvloeden. Als je niet weet wat er aan de hand is in jouw omgeving, hoe kan je dan de juiste besluiten nemen?

Free Press Unlimited heeft als missie om onafhankelijk nieuws en onafhankelijke informatie beschikbaar te maken en houden voor iedereen, juist voor mensen in landen waar geen of beperkte (pers)vrijheid is. Door lokale mediaprofessionals en journalisten te ondersteunen, wil Free Press Unlimited eraan bijdragen dat alle mensen toegang krijgen en houden tot de informatie die zij nodig hebben om te overleven en te ontwikkelen. Free Press Unlimited streeft naar het creëren en vergroten van vrijheid van meningsuiting, door bevordering van persvrijheid en mediadiversiteit. De focus ligt daarbij op ontwikkelingslanden en fragiele en repressieve staten.

People deserve to know.