independent media
Projecten

Bescherming en versterking van publieke media

Levensvatbaarheid van de media

Onafhankelijke, inclusieve, vrije en diverse media zijn van cruciaal belang om het publiek van betrouwbare informatie te voorzien. Publieke media spelen hierin een belangrijke rol. Daarom ondersteunt Free Press Unlimited de publieke media in Bangladesh, Ethiopië en Sierra Leone in het PRIMED-project.

Publieke media zijn essentieel voor open, rechtvaardige samenlevingen. Ze voorzien de burger van betrouwbaar nieuws en informatie, controleren de machthebbers en bieden een platform voor debat. Toch worden in veel delen van de wereld de publieke media bedreigd. Wereldwijd zijn bedrijfsmodellen uitgehold door de verschuiving naar digitale nieuwsplatforms, waardoor advertentie-inkomsten voor traditionele gedrukte media en omroepen verloren zijn gegaan. De economische impact van Covid-19 heeft deze druk vergroot. Daarnaast ervaren publieke media druk van hun overheid door restrictieve wet- en regelgeving, geweld tegen journalisten en een afnemend vertrouwen in de media.

Het PRIMED-project ondersteunt de publieke media in Bangladesh, Ethiopië en Sierra Leone. Free Press Unlimited maakt deel uit van het consortium dat het project uitvoert, samen met BBC Media Action, ARTICLE 19, International Media Support en Media Development Investment Fund. Het project wordt gefinancierd door het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).
 

Veerkracht en onafhankelijkheid opbouwen

Het PRIMED-project zal over een periode van drie jaar uitgevoerd worden. In deze periode probeert het de veerkracht van de publieke media bij politieke en economische druk op te bouwen. PRIMED ondersteunt individuele mediakanalen in Bangladesh, Ethiopië en Sierra Leone om professionele, ethische en informatieve inhoud te genereren die rekening houdt met gendergelijkheid en inclusiviteit. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van effectieve en duurzame bedrijfsmodellen om de media financieel onafhankelijk te maken. Onderdeel daarvan is het geven van training in het begrijpen en het betrekken van het publiek.
 

Steun met impact voor vrije media

Het beoogde resultaat van het PRIMED-project is een verbeterde capaciteit van de deelnemende media om hun organisaties te managen. Om een meer samenhangend en gezamenlijk support system te creëren, zal PRIMED helpen bij het opbouwen van lokaal geleide coalities om de mediavrijheid te verdedigen en te verbeteren. Uiteindelijk zal er een gestage stroom van betrouwbare informatie van publiek belang zijn die vrijer en breder beschikbaar is in de drie geselecteerde landen. Binnen PRIMED zal Free Press Unlimited zich richten op gender in de media en de levensvatbaarheid van de media in Bangladesh. Op mondiaal niveau zal Free Press Unlimited zich primair concentreren op beleid, onderzoek en educatie rond gender en media.
 

Bangladesh, Ethiopië en Sierra Leone

Bangladesh, Ethiopië en Sierra Leone werden geselecteerd voor PRIMED vanwege de diversiteit van hun medialandschap. De media industrieën in deze landen verschillen in grootte en worden geconfronteerd met een variatie aan uitdagingen op het gebied van restricties, politieke druk en economische omstandigheden. Elk land heeft zijn eigen gerichte aanpak ontwikkeld die zal worden geleid door lokale teams. Dit stelt PRIMED in staat om lessen te trekken uit de verschillende implementaties en deze te delen met andere media organisaties. Door deze inzichten te delen, zal PRIMED bijdragen aan een meer impactvolle en doelgerichte benadering van media ondersteuning wereldwijd.

primed

Deel deze pagina: