Journalisten krijgen vaak te maken met fysiek geweld, dure rechtszaken en gevangenisstraffen die dienen om hen de mond te snoeren. Het Justice and Safety programma biedt journalisten preventieve bescherming met bijvoorbeeld trainingen en steun in gevaarlijke situaties, onder andere door middel van een juridisch noodfonds en betaalbare verzekeringen.

Veiligheid is een basisbehoefte voor journalisten om goed hun werk te kunnen doen. Zonder fysieke veiligheid kunnen ze hun cruciale taak om objectieve en onpartijdige informatie te brengen niet uitoefenen.

De afgelopen jaren gaat het bergafwaarts met de veiligheid van journalisten. In 2018 zaten minstens 251 journalisten in de gevangenis omwille van hun werk en werden er ten minste 52 gedood. Het Justice and Safety programma is erop gericht deze zorgwekkende trend te doorbreken met bescherming en steun voor journalisten in gevaarlijke situaties. Het programma omvat onder andere rechtshulp, betaalbare verzekeringen en veiligheidstrainingen.

Juridische noodhulp

In veel landen leggen regeringen journalisten het zwijgen op door hen aan te klagen en op te zadelen met hoge proceskosten. De inrichting van een juridisch noodfonds voor journalisten is een belangrijk onderdeel van het Justice and Safety programma.

Het Legal Defence Fund is beschikbaar voor Nederlandse en buitenlandse journalisten en mediaorganisaties die in het buitenland worden geconfronteerd met juridische problemen. We ondersteunen hen bijvoorbeeld met financiële bijstand voor advocaat- of proceskosten. Wanneer een journalist in de gevangenis zit en als kostwinnaar fungeert kunnen familieleden ook aanspraak maken op het fonds.

Verzekeringen en training

Verzekeringen voor journalisten zijn vaak erg duur of bieden geen volledige dekking. Free Press Unlimited zet in 2019 een fonds op om Nederlandse en buitenlandse journalisten betaalbaar te kunnen verzekeren in het buitenland.

Om bescherming te bieden tegen fysieke, psychologische en digitale veiligheidsrisico’s werkt Free Press Unlimited daarnaast aan een online trainingsplatform. Journalisten kunnen er veiligheidstrainingen volgen die specifiek zijn afgestemd op het gebied waar zij werken.

Geweld en intimidatie van journalisten en de hoge mate van straffeloosheid voor deze misdaden heeft (zelf)censuur tot gevolg. Met het Safety and Justice programma wil Free Press Unlimited zorgen dat journalisten hun beroep vrij van gevaar kunnen beoefenen.