Aan de basis van een goed functionerend medialandschap staat een gedegen journalistieke opleiding. De Jimma University in Ethiopië breidt haar College of Social Sciences en Humanities in september 2016 uit met een Bachelor en Master Journalistiek. Free Press Unlimited ondersteunt dit proces, samen met de Universiteit van Amsterdam.

Het huidige journalistieke onderwijs in Ethiopië kent meerdere problemen, zoals een gebrek aan deskundige leerkrachten en een achterstand in het benutten van nieuwe technologieën. Journalistieke opleidingen zijn vaak weinig op de praktijk gebaseerd. Afgestudeerde journalisten mogen dan wel een papiertje hebben, vaak missen zij de vaardigheden om professionele journalistiek te bedrijven. 


Samenwerking


Free Press Unlimited gaat bijdragen aan het verbeteren van het journalistiek onderwijs in Ethiopië en ondersteunt de Jimma University met het opzetten van een nieuw journalistiek curriculum.

Met de input van de Jimma University zelf moet er voor het schooljaar september 2016 een nieuwe Bachelor en Master Journalistiek ontwikkeld worden door de Universiteit van Amsterdam. Free Press Unlimited faciliteert dit niet alleen financieel, maar ook door haar kennis over het land en eerder opgedane ervaringen met andere projecten in Ethiopië. Leerkrachten van de universiteit worden bijgeschoold in hun kennis en vaardigheden om een nieuwe generatie journalisten op te leiden. Zo ontstaat er op de lange termijn een nieuwe generatie journalisten, die goed zijn voorbereid op de praktijk in Ethiopië.Context


Bij het ontwikkelen van het curriculum staat het opdoen van praktijkervaring voorop. Studenten zitten niet alleen in de boeken, maar krijgen praktijkgerichte opdrachten. Daarnaast wil de universiteit de studenten koppelen aan bestaande community radio stations. Het onderwijsprogramma wordt zorgvuldig afgestemd op de culturele en politieke context in Ethiopië. Ook krijgen nieuwe technologieën een prominente plaats in het onderwijs, bijvoorbeeld door het inzetten van de app Storymaker, waarmee burgers op een laagdrempelige manier reportages kunnen maken. Free Press Unlimited werkt sinds 2008 samen met de Jimma University. Samen werkten we aan het opzetten van community radio stations en het trainen van de radiomedewerkers in Ethiopië. Met de hulp van Free Press Unlimited wil de universiteit de principes van community-based journalism verder integreren in haar onderwijs en duurzaam toewerken naar een democratische en geïnformeerde maatschappij.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Dioraphte fonds.