Bangladesh, een land waar een groot deel van de meer dan 160 miljoen inwoners moeite heeft met lezen en schrijven. Een land waar de staatsmedia zich vooral richt op de hoofdstad Dhaka. En een land waar de kleine lokale radiostations er als enige wél in slagen om door te dringen tot in alle hoeken van het land. Door deze radiostations hebben ook de geïsoleerde boerengemeenschappen toegang tot relevante en betrouwbare informatie en worden zij vertegenwoordigd in de nationale media.

Samen met lokale partners richt Free Press Unlimited op meer plekken in Bangladesh lokale radiostations op en traint de redacties in radiomanagement, fondsenwerving en radioprogramma's produceren. De radiostations kunnen met elkaar voor de landelijke dekking zorgen die andere media niet voor elkaar krijgen. Dat het zo ontzettend belangrijk is dat iedereen in het land bereikt wordt bleek nog maar eens tijdens de tyfoon in 2013. Op zulke momenten zijn het de radiostations die de alarmfunctie op zich nemen en de inwoners waarschuwen om te vertrekken voordat ze verrast worden door overstromingen.

Daarnaast zijn de radiostations op het arme platteland vaak de enige bron van onderwijs. Sinds de komst van de radiostations luisteren kinderen in groepen naar de radio en volgen zo lessen Engels. Ook meisjes doen mee, iets wat helemaal niet zo vanzelfsprekend is in een land waar negatieve discriminatie van vrouwen en meisjes heel gewoon wordt gevonden. En boeren luisteren tijdens hun werk naar landbouw-adviseurs die op de radio spreken over akkerbouwtechnieken.Naast luisteren, kunnen de inwoners van Bangladesh ook zelf meedoen. Via inbellen en sms geven zij aan wat voor hen belangrijk is. De arme boerenbevolking van Bangladesh krijgt via de lokale radiostations een gezamenlijke stem in de landelijke media. Een stem zo luid dat die ook doordringt tot in de kantoren van de hoofdstad.