Na decennia van censuur en intimidatie geniet Ethiopië momenteel meer persvrijheid. Honderden websites zijn gedeblokkeerd, journalisten zijn vrijgelaten en keren terug uit ballingschap. Free Press Unlimited helpt Ethiopische media bij de overgang naar een nieuwe staat van onafhankelijkheid.

Veranderend landschap

Jarenlang bevond Ethiopië zich in de laagste regionen van de Reporters Without Borders (RSF) persvrijheidsindex. Journalisten werden onderworpen aan intense druk vanuit de regering, wat tot onwettige arrestaties, aanhoudingen en aanvallen op de media leidde. De vrijheid van meningsuiting werd ernstig beperkt en het enige wat overbleef was de staatsmedia die volgens de strikte aanwijzingen van de regering moest werken.

Begin 2018 beleefde Ethiopië een politieke opschudding toen de premier als reactie op massale protesten ontslag nam. Onder de nieuwe premier lijken journalisten in Ethiopië eindelijk de kans te krijgen een onafhankelijke mediasector op te bouwen. Zowel politieke als mediahervormingen banen de weg voor een vrij en open landschap. Veteranen en nieuwe verslaggevers werken er hard aan om het publiek van relevante, op feiten gebaseerde informatie te voorzien.

Desondanks moeten ze nog veel uitdagingen overwinnen. Er is een gebrek aan infrastructuur, faciliteiten en apparatuur. Internettoegang is duur. En vanwege jarenlang slecht onderwijs schieten veel mediaorganisaties tekort als het gaat om het handhaven van de principes van onpartijdige journalistiek.

Ondersteuning van duurzame ondernemingen

Free Press Unlimited werkt samen met de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Addis Ababa om de jonge, onafhankelijke media van Ethiopië te helpen hun capaciteit in deze cruciale periode te versterken. Het Fund for Emerging Media in Ethiopia (FEME) heeft als doel het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe en bestaande onafhankelijke media die professionele en onpartijdige informatie brengen over politieke en economische hervormingen. Het fonds is ook bestemd om mediaorganisaties te helpen zich te ontwikkelen tot ondernemingen met een duurzaam businessmodel.

Onafhankelijke Ethiopische mediaorganisaties kunnen bij het fonds een aanvraag indienen voor steun bij capaciteitsopbouw, technische ondersteuning en apparatuur, waaronder internetdiensten. Deskundigen zullen beschikbaar worden gesteld om de organisaties te adviseren over het ontwikkelen van bedrijfsplannen.

De journalisten en mediaorganisaties van Ethiopië hebben hun hervonden vrijheid om het publiek te informeren met beide handen aangegrepen. De ondersteuning van Free Press Unlimited stelt hen in staat hun capaciteit, kennis en vaardigheden verder te verbeteren. En dit creëert op zijn beurt nieuwe kansen om ethische, relevante en uiteindelijk innovatieve berichtgeving te ontwikkelen voor de burgers van Ethiopië.