Free Press Unlimited en de Stanley Foundation brengen journalisten van over de hele wereld bij elkaar op de Planetary Security Conference. In een vierdaags programma delen de journalisten hun regionale expertise over klimaatverandering en verkennen ze hoe je als lokale journalist bijdraagt aan oplossingen.

Mislukte oogsten, grootschalige overstromingen, volksverhuizingen en oorlogen; thema's die nauw verbonden zijn met klimaatverandering en waar lokale journalisten mee te maken hebben. Zij spreken de mensen die werken en wonen op het platteland en de effecten van klimaatverandering vaak als eerste voelen. Hun ervaringen moeten verteld worden, zodat dit ook doordringt tot beleidsmakers.

Journalist én klimaatexpert

Free Press Unlimited en de Stanley Foundation werken in partnerschap om 15 journalisten in februari 2019 over te laten komen naar de Planetary Security Conference in Den Haag. Politici, diplomaten, onderzoekers en milieubewegingen van over de hele wereld delen op de conferentie hun meest actuele kennis en oplossingen over de nexus tussen klimaatverandering, waterbeheer en conflict.

De uitgenodigde journalisten komen uit Mali, Irak, Egypte, Nigeria, Kameroen, Pakistan, Jamaica en Haïti; landen waar de effecten van klimaatverandering al voelbaar zijn. Ze werken voor lokale media en weten als geen ander wat er gaande is: ze zien met eigen ogen bewoners wegtrekken omdat er geen drinkwater is en weten welke lokale maatregelen er worden genomen.

De journalisten zijn aanwezig op de conferentie om verslag te doen, maar zijn ook experts over hun regio en dus vraagbaak voor andere aanwezigen.

Reportages met impact

In de dagen voor en na de conferentie organiseren Free Press Unlimited en de Stanley Foundation een training voor de journalisten. Onder leiding van ervaren klimaatjournalisten Ricci Shryock en Khaled Suleiman leren ze hoe je met impact verslag doet over klimaatverandering.

Tijdens de conferentie organiseren Free Press Unlimited en de Stanley Foundation ook een sessie voor andere deelnemers. De sessie gaat over de rol van lokale journalisten in het klimaatdebat: Welke innovatieve vertelvormen zijn er? Hoe kunnen journalisten de lokale situatie verbinden aan mondiale ontwikkelingen? Hoe kunnen ze bijdragen aan sociale veranderingen?

Als mediapartner van de Planetary Security Conference ondersteunen Free Press Unlimited en de Stanley Foundation een betere samenwerking tussen de media en maatschappelijke organisaties op het vlak van klimaatverandering. De kennis van aanwezigen op de conferentie wordt verrijkt met de regionale expertise gedeeld door de journalisten. De journalisten zelf keren met nieuwe kennis en kunde terug naar hun eigen land om beter door te kunnen dringen tot het hoogste beleidsniveau.

De Planetary Security Conference vindt 19-20 februari plaats in Den Haag.