‘Her Voice, Her Revolution’, met die slogan gaat online platform Her Zimbabwe, met steun van Free Press Unlimited, de strijd aan met seksediscriminatie. In een land waar vrouwen sociaal en economisch gezien sterk afhankelijk zijn van mannen, helpt Her Zimbabwe vrouwen op te komen voor hun rechten. De invloed van het strijdvaardige vrouwenplatform reikt tot over de landsgrenzen en valt door de Zimbabwaanse machthebbers niet langer te negeren.

Dat blijkt bijvoorbeeld eind 2014. Op internet circuleert dan een confronterend filmpje waarop een jonge vrouw door joelende mannelijke omstanders wordt uitgekleed als ze bij de bushalte staat. De reden? Ze draagt een minirok. Vrouwenrechtenactivisten zijn woedend en Her Zimbabwe publiceert een video waarin ze dat uiten. Die wordt al in de eerste week ruim tienduizend keer bekeken en geeft de aanzet tot een aanhoudende discussie over lichamelijke integriteit en vrouwenrechten. Onder andere de BBC pikt de discussie op. Gesterkt door alle publieke steun besluit het slachtoffer aangifte te doen en worden er twee daders aangewezen.

Meer zelfvertrouwen

Het zijn dergelijke voorbeelden die vrouwen weerbaarder maken, die hen laten zien wat hun rechten zijn en hoe ze deze op kunnen eisen. Bovendien wordt het door nationale en internationale aandacht, voor de autoriteiten steeds lastiger om dit soort incidenten te negeren en behoren ze straks hopelijk tot het verleden. “Cultuur, politieke spanningen en een gebrek aan zelfvertrouwen leggen vrouwen nog veel te vaak het zwijgen op. Puur alleen met het bestaan van Her Zimbabwe, effenen we de weg voor vrouwen die vrijelijk hun mening uiten en als actieve en geïnformeerde burgers deelnemen aan onze samenleving,” zegt Fungai Machirori, oprichtster en directeur van Her Zimbabwe.

En het is hard nodig dat vrouwen het heft in eigen hand nemen. Vrouwenrechten zijn in Zimbabwe vastgelegd in de wet, maar in de praktijk is daar weinig van te merken. Veel vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld, maatschappelijke discriminatie en seksueel misbruik. Vaak worden meisjes en vrouwen niet voor vol aangezien en niet beschouwd als gelijkwaardige gesprekspartners. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd bij besluitvormingsprocessen, zowel op lokaal als nationaal niveau.

Nu Her Zimbabwe als waakhond van de Zimbabwaanse politiek fungeert, hebben vrouwen meer invloed op de binnenlandse politiek. Vrouwenrechten staan hoger op de agenda en politici worden via het online platform openlijk geconfronteerd met hun onvervulde beloftes en tegenstrijdige uitspraken.

Alternatief geluid

Her Zimbabwe brengt nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen. Vaak zijn vrouwen simpelweg niet op de hoogte van hun rechten, bijvoorbeeld op het gebied van eigendom, onderwijs of echtscheiding. Machirori: “Er zijn teveel zaken die nooit aan het licht komen via de mainstream media, waar mannenstemmen overheersen. Omdat ze als taboe worden ervaren, of omdat de media in beslag worden genomen door de politiek van alledag.”

Vrouwen vaker online

Toegang tot internet via mobiele telefoons groeit enorm in Zimbabwe. Maandelijks bezoeken vijftienduizend mensen de website van Her Zimbabwe en de Facebookpagina heeft bijna twintigduizend volgers, hoofdzakelijk vrouwen. Een voordeel is dat het internet, in tegenstelling tot veel traditionele media, bijna nooit wordt geblokkeerd of gefilterd door machthebbers.

Tijdens trainingen van Her Zimbabwe leren vrouwen om hun stem te laten horen via verschillende online kanalen. Want hoe meer vrouwen en mannen opkomen voor vrouwenrechten, hoe luider hun stem in de parlementsgebouwen en woonhuizen zal doorklinken. Zo luid, dat de bevolking van Zimbabwe zich niet meer kan verschuilen achter aloude discriminerende normen.