Kinderen en jongeren laten in Colombia met hulp van Free Press Unlimited hun stem horen. Samen met lokale organisaties zorgt Free Press Unlimited dat zij hun plek claimen in de media. Zodat hun rechten niet vergeten worden in dit land waar mensenrechten nog te vaak geschonden worden. En dat is erg belangrijk als je opgroeit in een land waar al decennia een gewapend conflict speelt.

Kinderen en jongeren uit heel Colombia leren journalistieke technieken en vaardigheden. Ook leren zij over kinderrechten. Zij komen met onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en maken programma's voor andere kinderen. Als jonge reporters gaan ze de straat op om vragen te stellen. Door meer inzicht in hun rechten, kunnen ze beter voor zichzelf opkomen. En door verschillende media slim in te zetten gaan de reportages die de kinderen maken de wereld over. En dat is belangrijk, want wanneer misstanden bekend worden bij het grote publiek, wordt het voor de machthebbers moeilijk om hun ogen te sluiten.

Positief voorbeeld

De kinderen gaan moeilijke onderwerpen niet uit de weg. In tegenstelling tot de huidige media laten zij zien dat zijzelf en hun leeftijdsgenootjes meer zijn dan jonge daders of slachtoffers. Op deze manier dienen hun reportages als een voorbeeld voor andere media in het land die kinderen en jongeren vaak alleen negatief portretteren. Om het belang van een andere houding ten opzichte van kinderen en jongeren te benadrukken, houdt Free Press Unlimited bij hoe kinderen en jongeren in de Colombiaanse media worden neergezet. Met de resultaten van dit jaarlijkse onderzoek confronteren we de huidige mediakanalen en moedigen hen zo aan om bewuster na te denken over de beeldvorming die zij creëren en in stand houden.