In Noord Irak zijn er zogenaamde 'omstreden gebieden'. Gebieden die onstabiel en onbestendig zijn door onduidelijkheid en onenigheid over waartoe ze behoren. Eén van deze gebieden is Kirkuk, waarin Kirkuk Now werkzaam is. Zij is de eerste onafhankelijke online media organisatie die zich inzet om mensen in de regio van betrouwbare informatie te voorzien. Wat van onschatbare waarde is voor het opbouwen van een stabiele samenleving in deze veelzijdige en multiculturele gebieden.

De onafhankelijke media organisatie Kirkuk Now werd in 2011 opgericht door Independent Media Centre Kurdistan; een partner van Free Press Unlimited. Aanvankelijk maakte de organisatie alleen nieuws voor en over de Kirkuk regio. Met de hulp van Free Press Unlimited geeft ze nu alle inwoners van de omstreden gebieden toegang tot betrouwbare informatie. 

Onafhankelijke informatie voor omstreden gebieden

In een land waar media sterk onder druk staat, past Kirkuk Now hun strategie aan om zoveel mogelijk informatie te kunnen delen. De grootste verandering is de aangescherpte focus om betrouwbare en onafhankelijke informatie bereikbaar maken voor álle omstreden gebieden in Noord Irak. Zowel op social media als via de website. Daardoor publiceert Kirkuk Now bijvoorbeeld artikelen die relevant zijn voor omstreden gebieden in de drie belangrijkste talen van de regio: Koerdisch, Turkmeens en Arabisch. Deze inclusieve aanpak passen ze ook toe op hun vernieuwde website en op social media kanalen zoals Facebook en Twitter

Kirkuk Now reporting in a refugee camp

Relevante nieuwsbron

Met de aangescherpte focus en vernieuwde platforms bereiken zij een groot en divers publiek én weten zij hen dichter bij elkaar te brengen dankzij het wederzijdse begrip voor onafhankelijke informatie. Door de nadruk te leggen op verhalen over vrouwen, jongeren, vluchtelingen en ontheemden, is Kirkuk Now een bron van relevante, lokale en kritische informatie voor de bewoners van de omstreden gebieden. 

Belang van onafhankelijke informatie 

Onafhankelijke informatie is essentieel voor het herbouwen van een tolerante en diverse samenleving in (voormalige) conflictgebieden. Dit is met name belangrijk in de omstreden gebieden van Irak, waar er een verscheidenheid aan religies en etnische achtergronden is. Deze grote verschillen worden maar al te vaak door radicalen, zoals ISIS, geëxploiteerd met als doel gemeenschappen uiteen te drijven. 

Kirkuk Now reporter interviewing a woman

Objectieve verslaggeving 

Onafhankelijke media kan een belangrijke rol spelen bij het samenbrengen van deze gemeenschappen. Door het dialoog te stimuleren en een platform te creëren voor relevante, onpartijdige informatie. Salam Omer, hoofdredacteur van Kirkuk Now, is ervan overtuigd dat zijn organisatie veel invloed kan hebben: “Ik geloof oprecht dat wij met objectieve verslaggeving kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Zodat alle burgers van Noord Irak dichter bij elkaar komen en samen de uitdagingen aangaan. Ik denk dat desinformatie in het verleden geleid heeft tot grove misverstanden tussen inwoners van deze gebieden. Objectieve en onafhankelijke verslaggeving helpt hen  betere besluiten te nemen over hoe ze hun toekomst en samenleving kunnen opbouwen.”  

Coöperatie naar media ontwikkeling 

Om de onafhankelijke media in omstreden gebieden te versterken, krijgt Kirkuk Now ondersteuning van Free Press Unlimited, in samenwerking met WADI (een ontwikkelings-organisatie die de logistiek en expertise voorziet). Thomas von der Osten-Sacken, directeur van WADI, over deze samenwerking: “Wij werken al 25 jaar in Iraaks-Koerdistan, met diverse programma's die onder andere een sterkere rol voor vrouwen en democratisering als speerpunt hebben. De samenwerking met Kirkuk Now creëert nieuwe mogelijkheden: door hun concept om alle gebieden te bereiken en doordat zij een professionele media organisatie zijn.”