Onderzoeksjournalisten zijn voor informatie afhankelijk van hun bronnen. Maar wat als mensen uit angst hun mond houden? Zoals in Mexico: veel Mexicanen houden de waarheid over corruptie, smokkel en drugs voor zichzelf, omdat machthebbers grof geweld niet schuwen om hun eigen positie te beschermen. Om de informatiestroom toch op gang te houden is het digitale klokkenluidersplatform Méxicoleaks gelanceerd. Méxicoleaks vormt een brug tussen klokkenluiders en de Mexicaanse media. Een veilige brug, want Méxicoleaks stelt klokkenluiders in staat om anoniem informatie te lekken naar de Mexicaanse media.

Dappere journalisten

“Ondanks tegenwerking en gevaar is er in Mexico een groep dappere journalisten die koste wat kost de waarheid boven water wil krijgen. Met moderne technologieën als Méxicoleaks helpt Free Press Unlimited deze journalisten om de Mexicaanse bevolking op de hoogte te houden van wat er echt speelt in hun land," aldus Albana Shala van Free Press Unlimited. Méxicoleaks is in maart 2015 begonnen met acht media en maatschappelijk organisaties, en staat open voor andere media en onderzoeksjournalisten die zich aan willen sluiten bij de bestaande groep.

Ontvangen, checken, publiceren

Méxicoleaks maakt gebruik van open source software die ter beschikking is gesteld door de organisatie GlobalLeaks. Klokkenluiders blijven anoniem en kunnen zelf kiezen aan welke van de aangesloten media en maatschappelijke organisaties zij hun informatie doorspelen. Aan de betrokken onderzoeksjournalisten de belangrijke taak de relevantie van het verhaal te beoordelen en de feiten te checken. Dan pas gaan de media over tot publicatie en kunnen ze met de ontvangen informatie misstanden publiekelijk aan de kaak stellen. Zo hoort de Mexicaanse bevolking ook over dat waarvan autoriteiten, machtige bedrijven en criminele bendes helemaal niet willen dat het naar buiten komt.