Fotojournalisten in Irak werken vaak in gevaarlijke omstandigheden en zetten hun leven op het spel om de waarheid vast te leggen. Zonder duidelijke auteursrechten, krijgen zij en hun werk niet altijd de erkenning die ze verdienen. Free Press Unlimited en Metrography werken samen aan het versterken en professionaliseren van fotojournalistiek in Irak.

Metrography is het enige onafhankelijke fotoagentschap in Irak en daarom een belangrijke bron van visuele media in een land waar er conflict, terreur en versplintering heerst. De organisatie streeft ernaar om vrijheid van meningsuiting in Irak te bevorderen, zodat fotografen verhalen kunnen vertellen die anders niet verteld worden.

Duurzame fotojournalistiek in Irak

Free Press Unlimited ondersteunt Metrography in haar missie om een groeiende, duurzame en onafhankelijke fotojournalistieke-industrie in Irak te realiseren, die ethnische, culturele en religieuze barrieres doorbreekt. Om haar missie te kunnen realiseren, moet de organisatie een aantal uitdagingen tackelen:

  • Fotografen van Metrography werken in gevaarlijke gebieden waar er oorlog en conflict heerst. Hun veiligheid is essentieel. Daarom moeten ze niet alleen effectief kunnen inschatten met welke gevaren en bedreigingen ze in het veld te maken hebben, maar ook rekening houden met hun persoonlijke en digitale veiligheid;
  • De organisatie wordt regelmatig onder druk gezet. Haar fotografen en journalisten werden zelfs bedreigd door de verhalen die ze deelden;
  • Iraakse fotografen lijden onder een slecht uitgevoerde wetgeving op auteursrechten. Hierdoor wordt hun werk vaak misbruikt, en verliezen ze veel inkomsten doordat ze niet als auteur van hun eigen beelden erkend worden. 

Vrouwelijke fotografen

Sinds 2017 ondersteunt Metropgraphy ook vrouwelijke fotografen. Dat doen ze onder meer met trainingen in visuele verhalen vertellen, coaching en door speciale tentoonstellingen te organiseren. Hierdoor worden de vrouwelijke fotografen kundiger en krijgen ze het nodige zelfvertrouwen en zichtbaarheid om verhalen van de meest kwetsbare mensen te vertellen. Metrography zal ook het opzetten van een vrouwelijke fotografen collectief in Irak ondersteunen, wat hen een veilig netwerk biedt waarin ze ervaringen en ideëen kunnen delen. 

Hoe wij Metrography ondersteunen

Free Press Unlimited gaat samen met Metrography deze uitdagingen aan door de volgende doelen te realiseren:

  • Metrography ontwikkelen tot een sterke en duurzame organisatie;
  • De zichtbaarheid vergroten en Metrography's netwerk versterken, zodat zij bekend wordt als dé organistie die fotografen door heel Irak vertegenwoordigt. 
  • Een herziening en implementatie van een nieuw Iraaks wetgeving auteursrecht door middel van lobbywerk. 

In 2016 gaf Free Press Unlimited samen met Metrography workshops waarin de focus lag op het ontwikkelen van de missie en een vijfjarenplan voor de organisatie. Daarnaast zorgde Free Press Unlimited ervoor dat fotojournalisten van Metrography konden deelnemen aan een medische veiligheidstraining in Erbil, gegeven door het War Zone Freelance Project, om de veiligheid van journalisten te bevorderen. 

Internationale media-agentschappen

Metrography is in 2009 opgericht met als doel fotojournalistiek in Irak nieuw leven in te blazen. Het fotoagentschap bestaat uit een kerngroep van negen Iraakse fotografen, wiens werk gebruikt wordt door internationale mediaorganisaties zoals NPR, Vanity Fair, Time Magazine en Washington Post. Metrography deelt het werk van hun fotografen ook via sociale media, met actieve accounts op Instagram, Twitter and Facebook.

Een voorbeeld van het werk dat Metrography doet is het interactieve multimedia-project Map of Displacement, dat de wereld van ontheemden in Iraaks-Koerdistan illustreert. 

Boris van Westering, teamleider MENA bij Free Press Unlimited, benadrukt het belang van het werk dat Metrography doet: “Onafhankelijke fotojournalistiek en Metrography's inspanningen om verhalen te vertellen die van belang zijn voor mensen in Irak, zijn essentieel. Daarom vind ik het belangrijk dat wij Metrography ondersteunen, zodat zij kan uitgroeien tot een sterk en onafhankelijk fotoagentschap. Wij hopen dat meer Iraakse en internationale media Metrography vinden, en gebruik maken van hun indrukwekkende foto's.”