Hoewel Tunesië een van de weinige landen is waar de 'Arabische Lente' tot meer vrijheid heeft geleid zijn er reden tot zorgen. Meer en meer journalisten worden geconfronteerd met aanklachten en agressie. Onderzoeksjournalistiek kan onrechtvaardigheden blootleggen, en het publieke debat rondom belangrijke sociale en politieke kwesties bevorderen. Daarom steunt Free Press Unlimited met lokale partner Media Development Centre (MDC) Tunesische journalisten sinds 2014. 

Volgens het Freedom of the Press rapport van Freedom House daalde de persvrijheid in Tunesië in 2015. Deze daling werd veroorzaakt door een toename in vervolgingen van journalisten en bloggers en terugkerende aanvallen op mediawerkers in de nasleep van terroristische aanvallen. Daarnaast verhoogde de overheid de druk op de publieke omroep en onafhankelijke media.

Versterking

Media Development Centre (MDC) is een Tunesische organisatie, opgericht in 2014. MDC werkt aan de ontwikkeling van hoogwaardige Tunesische media en voor de versterking van de capaciteiten van professionals die werkzaam zijn in de verschillende schriftelijke, audiovisuele en elektronische media. Free Press Unlimited en MDC hebben samen een programma ontwikkeld om de capaciteiten van de Tunesische journalisten te verbeteren.

Training onderzoeksjournalistiek MDC   Training onderzoeksjournalistiek MDC

Nadat in 2016 de eerste fase van dit programma succesvol werd afgesloten, richt de tweede fase van het programma in 2017 zich op de versterking van de onderzoeksvaardigheden van regionale journalisten. Dit gebeurt door het bieden van technische en financiële steun bij het uitvoeren van hun onderzoeken. Op dit moment hebben drie groepen van tien regionale journalisten werkzaam in de publieke en private media profijt van dit programma.

Training

De eerste training in onderzoekjournalistiek werd in januari 2017 georganiseerd door MDC. Mohamed Raies Toukabri (46), hoofdredacteur van het lokale kantoor van TAP in Nabeul, legt uit waarom hij deelnam aan de training: “Journalist zijn vereist leren en innoveren, zelfs op mijn leeftijd. Onze uitdaging als journalisten in het huidige Tunesië ligt in het bewaren van evenwicht: tussen onze verworven vrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Door de verschuiving naar online journalistiek is de druk om binnen een korte tijd te publiceren toegenomen. Het verplicht ons om de basisprincipes van journalistiek in gedachten te houden, en ons werk voor publicatie driedubbel te controleren. Een pen kan immers machtiger zijn dan een pistool, omdat een onderzoeksverhaal een nationale crisis kan ontketenen.”

Training onderzoeksjournalistiek MDC   Training onderzoeksjournalistiek MDC   

Toekomst

Meer trainingssessies in onderzoeksjournalistiek volgen in april en juli. In september zal een uitgebreide publicatie gepresenteerd worden met alle door de deelnemende journalisten uitgevoerde onderzoeken. De beste publicaties zullen bekroond worden tijdens een afsluitende ceremonie. Door het verbeteren van de kwaliteit en het aantal journalistieke onderzoeken, spelen de Tunesische media een cruciale rol in het informeren van Tunesische burgers en wordt het publieke debat rondom belangrijke sociale en politieke kwesties bevorderd.

Bekijk onderstaande video (deels in Frans en Arabisch) voor een impressie van de eerste training georganiseerd door MDC in januari 2017.