‘Ziarul de Garda’ is de naam van een van de weinig volledig onafhankelijke kranten van Moldavië en kan letterlijk vertaald worden als 'krant die de wacht houdt'. En dat is precies wat de redactieleden van Ziarul de Garda doen; ondanks aanklachten en vervolgingen, bewaken ze hun onafhankelijkheid en publiceert de krant wekelijks onderzoeken naar corruptie, sociale ongelijkheid en machtsmisbruik. Belangrijke onderwerpen voor de inwoners van een van de armste landen van Europa.

Kritiek versus smaad

Waar andere media informatie klakkeloos overnemen, graven de journalisten van Ziarul de Garda door. Niet iedereen is even blij met de onderzoeken die de krant publiceert en tientallen vervolgingen voor smaad zijn het gevolg van Ziarul de Garda’s kritische houding. Maar de krant laat zich niet stoppen en doet er alles aan om haar onafhankelijkheid te behouden. Zoals in 2012, toen de krant was veroordeeld tot het betalen van 33.000 euro en sluiting dreigde. De medewerkers zochten internationale aandacht, vochten door tot het hoogste niveau en uiteindelijk werd de krant vrijgesproken door het hooggerechtshof.

Meer talen voor meer lezers 

Free Press Unlimited steunt Ziarul de Garda sinds 2011 financieel en met trainingen in journalistieke vaardigheden, veiligheid en marketing. Nieuwe reportages zijn gepubliceerd en het aantal abonnees van de krant is nu groeiende. Goed nieuws, want dit betekent dat steeds meer Moldaviërs toegang hebben tot onafhankelijk en betrouwbaar nieuws en dat Ziarul de Garda meer inkomsten heeft om haar strijd tegen corruptie, georganiseerde misdaad en mensenrechtenschendingen voort te zetten.

De krant wil alle inwoners van Moldavië op de hoogte brengen van misstanden in het land. Dus ook de Russisch sprekende minderheid. Met financiële steun van Free Press Unlimited publiceert Ziarul de Garda al haar artikelen en reportages in het Russisch en heeft ook het kwart van de bevolking dat Russisch spreekt, toegang tot onafhankelijk en betrouwbaar nieuws.