Om de overheid en het bedrijfsleven te kunnen controleren zijn journalisten soms afhankelijk van anonieme bronnen: mensen die beschikken over gevoelige informatie en bereid zijn deze te delen met de pers. Een veilig platform zoals Publeaks Nederland is daarvoor onmisbaar.

In iedere samenleving vinden misstanden plaats die soms alleen aan het licht komen dankzij klokkenluiders. Digitale communicatiekanalen hebben het delen van informatie een stuk makkelijker, maar helaas ook onveiliger gemaakt. Overheden en criminelen gebruiken het internet steeds vaker om journalisten en hun bronnen af te luisteren en op die manier te controleren. Via het platform Publeaks Nederland kunnen klokkenluiders wél veilig en anoniem informatie delen met de pers. Dankzij deze website zijn er in de afgelopen jaren meer dan 50 zaken aan het licht gekomen, waaronder misstanden bij mestbedrijf AquaPurga en bij de Gay Krant. Die laatste zaak leidde in 2013 tot het aftreden van Henk Krol als fractievoorzitter van 50Plus.

Veilig informatie delen

Overheden en criminelen maken tegenwoordig gebruik van geavanceerde methoden waarmee ze ongemerkt in de gaten houden wat journalisten en hun bronnen aan digitale informatie met elkaar uitwisselen. Het ontbreken van digitale privacy kan een klokkenluider ervan weerhouden om belangrijke informatie over misstanden te delen met de pers. Via de gebruiksvriendelijke website van Publeaks Nederland kunnen klokkenluiders digitale informatie uitwisselen met de pers, zonder dat de overheid daar toegang toe heeft. Naast het bieden van een platform informeert Publeaks journalisten ook over digitale veiligheid.

Vier landen

Free Press Unlimited is betrokken bij Publeaks in de landen Mexico (Méxicoleaks), Indonesië (IndodonesiaLeaks), Nigeria (Leaks.ng) en Nederland (Publeaks NL). Al deze platforms hebben hetzelfde doel: het verbinden van klokkenluiders met de media, zonder dat hun naam op straat komt te liggen. Daarom zetten wij ons in om soortgelijke platforms op te zetten en uit te breiden.