Newspapers in Iraq
Projecten

Verbeteren van de veiligheid van de onafhankelijke media in Irak

Veiligheid van journalisten

Irak heeft een bijzonder moeilijk klimaat voor journalisten, zelfs in vergelijking met het regionale gemiddelde. Reporters Without Borders plaatst het land consequent onderaan de jaarlijkse World Press Freedom Index, en mediawerkers zijn vaak het slachtoffer van pesterijen, intimidatie en (fysieke) aanvallen. Het project "Breaking the Silence Phase II" heeft als doel de veiligheid van journalisten in Irak te verbeteren.

De directeur-generaal van UNESCO heeft de moord op 198 mediaprofessionals in Irak tussen 2006 en 2018 gerapporteerd en veroordeeld. Door het ontbreken van gerechtelijke procedures in het geval van misdaden tegen journalisten kunnen maar weinig van hen hun beroep nog veilig uitoefenen. Nu corruptie bij de overheid, soevereiniteit op het gebied van olie en gas en Koerdische bevrijding centraal blijven staan, is toegang tot betrouwbare informatie wellicht belangrijker dan ooit.

Samen met onze partner wil Free Press Unlimited de omstandigheden waaronder journalisten in Irak werken verbeteren, zowel in de Federale Republiek als in de Koerdische Republiek Irak (KRI). Breaking the Silence Phase II zal gedurende 16 maanden werken aan een betere bescherming en verantwoording van de veiligheid van journalisten. Het project is speciaal gericht op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder vrouwelijke journalisten. Daarom willen we effectieve en inclusieve, op mensenrechten gebaseerde nationale systemen versterken die bijdragen aan de bescherming van (vrouwelijke) journalisten.

We doen dit door middel van samenwerking met, en training van vijf geselecteerde onafhankelijke mediaorganisaties in Irak. Daarnaast zal dit project steunen op coördinatie met lokale actoren en instanties, zoals de Hoge Raad voor de Rechtspraak, de Speciale Onderzoekseenheid (SIU) voor aanvallen op journalisten, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Communicatie- en Mediacommissie (CMC), het ministerie van Justitie, het Iraakse Journalisten Syndicaat en de Iraakse Mensenrechtencommissie.
 

Gender, veiligheid en media

Vrouwelijke journalisten en mediaprofessionals worden geconfronteerd met vele genderspecifieke bedreigingen en belemmeringen om bescherming te krijgen, en vormen daarom een bijzonder kwetsbare groep. Een studie gepubliceerd door International Media Support (IMS) stelde vast dat vrouwelijke journalisten te maken krijgen met extra intimidatie omdat ze vrouw zijn in een publieke rol. Een UNESCO-studie gaf aan dat de Iraakse staat geen competente instellingen heeft ontwikkeld die de kwestie van intimidatie en misbruik tegen vrouwelijke journalisten, of tegen vrouwen in het algemeen, kunnen aanpakken.

Breaking the Silence Phase II wil vrouwelijke mediaprofessionals in Federaal Irak en de KRI bijstaan door de ontwikkeling van een onafhankelijke hulplijn dat zal helpen om effectieve maatregelen te nemen om hun fysieke, digitale en psychosociale veiligheid te vergroten. Tijdens het project zal de technische infrastructuur voor deze hulplijn, waaronder telefoondiensten, beveiligde hosting en contactpunten op sociale media, worden ontworpen en geïmplementeerd.

Al met al hopen we nationale mechanismen op te zetten en de capaciteiten van instanties en organisaties te vergroten om de veiligheid en bescherming van (vrouwelijke) journalisten te waarborgen tot ver na de looptijd van het project zelf.

Deel deze pagina: