Free Press Unlimited stimuleert openheid en diversiteit in verhalen door journalisten en leden van maatschappelijke organisaties samen te brengen en de banden tussen de media en de overheid aan te halen. In een vijandige omgeving als Somalië doen journalisten én maatschappelijke organisaties er goed aan om op het gebied van relevante thema's nauwer samen te werken. Zo staan ze sterker tegen mogelijke vervolging.

Verhalen die ertoe doen voor de bevolking

Net als in andere regio's waar de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting beperkt zijn, wordt de informatievoorziening door de media in Somalië en Somaliland sterk beïnvloed door politici, de zakelijke elite en de overheid. Hierdoor horen of lezen burgers niets over de gebeurtenissen die belangrijk zijn in hun dagelijks leven. Door jonge burgerjournalisten op te leiden en hen te stimuleren om verhalen te maken over hun eigen gemeenschap, helpt Free Press Unlimited hen om de lokale autoriteiten ter verantwoording te roepen voor hun handelen en besluitvorming. Daarnaast biedt de wekelijkse uitzending van ons onderzoekend radioprogramma 'Our Right to Know' ruimte aan plaatselijk nieuws op basis van feiten dat op journalistiek ethische wijze tot stand is gekomen.

Samen op de bres om journalisten te beschermen

Hoewel mediawetgeving en het recht op vrijheid van meningsuiting in Somalië en Somaliland wel bestaan, worden journalisten toch lastiggevallen en zomaar gearresteerd. Door nieuwe banden aan te gaan met maatschappelijke organisaties kunnen journalisten meer invloed uitoefenen op de overheid en de veiligheidsdienst. Samen met haar lokale partners wil Free Press Unlimited meer bewustwording creëren van de rechten van journalisten en de bestaande wetgeving die hen beschermt. De overheid en vertegenwoordigers van de media komen in zogeheten Councils of Peace bijeen om kennis uit te wisselen en misstanden te bespreken. De eerste Councils of Peace zijn gehouden in mei en november 2018.

Nieuwe capaciteiten opbouwen

Free Press Unlimited werkt samen met Media INK en journalistenverenigingen en mediaorganisaties in Somaliland, Puntland en het zuiden van Centraal-Somalië. Bij het opleidingscentrum van Media INK kunnen journalisten professionele vaardigheden opdoen. Dit draagt ook bij aan hun veiligheid. Sinds 2016 heeft Media INK 344 mensen die in de media werken opgeleid en begeleid. De deelnemers kwamen uit alle regio's van Somalië en Somaliland en 111 van hen waren vrouw. Daarnaast volgt en analyseert Free Press Unlimited het Somalische medialandschap op de voet. Er wordt extra aandacht besteed aan gender, ethische journalistiek en de kwaliteit van de verslaggeving.