Acht hoger opgeleide vrouwen uit verschillende regio's in Indonesië volgden in 2015 het Citradaya Nita programma om hun journalistieke vaardigheden te verbeteren. Na intensief onderzoek naar een specifiek probleem in hun eigen regio, produceerden ze elk verschillende media-uitingen over het onderwerp. Met als eindresultaat publieke aandacht voor problematiek die tot dan toe onzichtbaar was.

Vrouwen in Indonesië hebben een sterk achtergestelde positie in de samenleving, vooral in afgelegen gebieden en de arme wijken van de steden. Deze vrouwen kampen met uiteenlopende problemen. Van veel te vroeg trouwen en jong moederschap, tot een gebrek aan onderwijs, goede gezondheidszorg en geweld binnen de eigen kring. Free Press Unlimited wil de positie van deze groepen vrouwen versterken en steunde daarom het Citradaya Nita-programma, georganiseerd door onze partner, de Indonesian Association for Media Development (PPMN). Verbetering

Met Citradaya Nita, dat ‘sterke vrouwen’ betekent in de lokale taal, is PPMN de eerste media-organisatie die zich richt op het professionaliseren van vrouwelijke journalisten. Zeven van de acht toegelaten vrouwen hebben het programma met succes doorlopen. Bij aanvang van het traject kregen ze een intensieve training in journalistieke vaardigheden. Vervolgens gingen zij onder begeleiding aan de slag met een specifiek onderwerp uit hun eigen regio. Ieder van hen produceerde twee radio-items en twee vox-pops, ofwel korte interviews met voorbijgangers op straat. Daarnaast organiseerden de journalisten ook ieder twee talkshows over het onderwerp waarover verschillende partijen in discussie gingen. De journalisten brachten veel tijd door in de gemeenschap van hun doelgroep en wisten zo een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Dat leverde niet alleen media-aandacht op voor het probleem, maar droeg ook bij aan een tastbare verbetering ervan.

Zo maakte Miranti Wemay een reportage in Noord Sulawesi over wastepickers. Dit zijn vrouwen die vuilstortplaatsen doorzoeken op bruikbare materialen, zoals plastic, die ze doorverkopen aan handelaars. Ondanks hun bijdrage aan de stad hebben deze vrouwen geen identiteitskaart en dus geen bestaansrecht. Dankzij de inspanningen van Miranti en de media-aandacht voor dit probleem, krijgen twintig van hen nu een ID-kaart, waarmee ze ook toegang hebben tot gezondheidszorg.

Ook het webitem dat Anoverlis Hulu maakte over de zogenaamde diffabled children in de stad Nias had effect. De term diffabled is een mash-up van 'different' en 'disabled'. In Indonesië worden gezinnen met een gehandicapt kind omgeven door schaamte. Vaak worden deze kinderen verwaarloosd of zelfs mishandeld. Anoverlis bezocht een aantal van deze families, maar nam ook contact op met scholen en andere dienstverlenende instellingen. Met als resultaat dat de lokale overheid nu meer aandacht besteedt aan diffabled children.Impact


Free Press Unlimited gelooft sterk in de toegevoegde waarde van professionalisering en het vergroten van de capaciteiten bij de doelgroep zelf. In de training was veel aandacht voor het combineren van journalistieke verslaggeving en het betrekken van verschillende partijen, zoals lokale NGO's, overheden en andere dienstverlenende instanties. Anoverlis Hulu vertelt: ‘Door de training kreeg ik meer ideeën over hoe ik mijn programma gerichter kan inzetten. En hoe ik de impact ervan kan vergroten.’ Ook uit de gemeenschap zelf kwamen positieve geluiden. Zo zei Sukaria Halawa uit Nias: ‘Het programma van Anoverlis heeft me hoop gegeven dat de overheid zich meer bekommert om mijn gehandicapte kind.’