Wereldwijd is 60% van de bevolking jonger dan 30 jaar. Dat is dus meer dan de helft! Het grootste gedeelte van de jongeren wonen in de ontwikkelingslanden. Met name in deze landen worden jongeren en kinderen niet serieus genomen in de media. Ze hebben geen stem, maar ze zijn wel de toekomst. Hoe moeten zij opgroeien tot mondige en kritische burgers? Door te leren dat hun stem er wel toe doet! Om deze reden heeft Free Press Unlimited WADADA News for Kids opgezet. WADADA News for Kids is een internationaal netwerk van tv- en radioprogramma voor kinderen en jongeren.

100.000.000 kijkers wereldwijd 

Jongeren en kinderen worden onvoldoende betrokken in de media. Er zijn te weinig programma's die op verantwoorde en professionele wijze kinderen informeert en een stem geeft. Vooral in Azie, Zuid-Amerika en Afrika is er een dit een groot probleem omdat juist deze kinderen een belangrijke rol spelen in hun eigen toekomst en de fundering vormen in de verdere ontwikkeling. WADADA News for Kids ontwikkelt jeugdjournaals. Door onafhankelijk nieuws te brengen kunnen kinderen over de hele wereld een mening vormen en zich ontwikkelen tot kritische, mondige burgers. Zij zijn de nieuwe generatie die het verschil kan gaan maken. De impact van WADADA News for Kids is groots: De programma's bereiken niet alleen de kinderen, maar ook ouders, scholen en soms ook de regering. Samen bereikt het netwerk meer dan 100 miljoen kinderen en hun families! Belangrijke zaken als kinderarbeid, curruptie in scholen, en innovatieve oplossingen voor pesten op school worden in de programma's aan de kaak gesteld. Zo werd de grootschalige examenfraude in Bangladesh aan de kaak gesteld in een rake reportage van het Bengaalse jeugdjournaal Kanastara. Om kinderen meer bewust te maken, een stem te geven en te helpen ontwikkelen als betrokken en actieve burgers is WADADA News for Kids wereldwijd actief. Dit heeft wereldwijd invloed op het publieke debat en kan leiden tot maatschappelijke verandering. WADADA News for Kids ontwikkelt jeugdjournaals. Door onafhankelijk nieuws kunnen kinderen over de hele wereld een mening vormen.

Free Press Unlimited en WADADA News for Kids.

Free Press Unlimited heeft veel ervaring met het ontwikkelen van media voor kinderen en jongeren. In samenwerking met lokale media organisaties onwtikkelen we nieuwsprogramma's voor kinderen. Onder de noemer van WADADA News for Kids worden trainingen gegeven, en lokale teams handvatten gegeven in de productie van een professioneel televisie format. Daarnaast wordt er een 24/7 online newsroom en een online videobibliotheek beheert, waar al het materiaal voor uitzending wordt geüpload en uitgewisseld. WADADA News for Kids begeleid en coordineert de lokale teams, zodat zij verantwoorde programma's produceren die de doelgroep bereikt en in hun kracht zet. Er wordt op toegezien dat er aandacht wordt besteed aan het in beeld brengen van kinderen en hen een stem te geven. Daarnaast worden onderwerpen aangesneden die kinderen interessant vinden, en er wordt extra aandacht besteed aan het geven van een positieve boodschap met een leerdoel. 

Wat in 2014 begon met een eerste programma in Suriname, het 10 Minuten Jeugd Journaal, is WADADA News for Kids nu uitgegroeid tot een groot wereldwijd netwerk van nieuwsprogramma's voor kinderen. Het netwerk is verspreid over landen in Afrika, Zuid Amerika, Azië en Oost-Europa, en er komen nog jaarlijks landen bij. De kinderen in deze landen hebben niet alleen toegang tot het lokale en nationale nieuws, maar hebben ook toegang tot informatie van en over andere landen, door middel van een internationale multimedia bibliotheek wordt de content voor de programma's uitgewisseld.  Zo leren kinderen uit Myanmar bijvoorbeeld ook over het leven van kinderen in Suriname, en andersom. Hun wereld en kennis wordt op deze manier vergroot.

Kindermedia met impact 

Nieuws voor kinderen op maat gemaakt is enorm belangrijk. Zo kunnen kinderen zich ontplooien tot betrokken en actieve burgers. Ze hebben recht op het beinvloeden van hun eigen toekomst. En daar draagt Free Press Unlimited aan bij. Free Press Unlimited werkt samen met Greenpeace, Child Helpline International en Dance4Life. WADADA News for Kids wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij.