Equality and inclusion

In het Gelijkheid en inclusiviteitsprogramma ondersteunen we kansarme, gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en groepen die sneller gediscrimineerd worden of vergeten worden in berichtgeving. Dit kunnen vrouwen zijn, of leden van de LHBTI-gemeenschap, etnische minderheden en jongeren. Media zijn krachtige actoren in het formuleren en veranderen van maatschappelijke normen en overtuigingen. Media horen de realiteit van de samenleving te laten zien, en kunnen veel bijdragen aan verandering van deze realiteit door ervoor te zorgen dat alle verschillende groepen in de samenleving gehoord en gepresenteerd worden.

Gendergelijkheid

Free Press Unlimited volgt een inclusieve benadering met betrekking tot gender; als we het hebben over vrouwen, bedoelen we personen die zichzelf identificeren als vrouw. Daarnaast wordt ook het belang van representatie van non-binaire mensen meegenomen. Ondanks enige vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid in de afgelopen decennia, blijft de genderdiversiteit in de media over de hele wereld alarmerend laag. De mediasector moet échte inspanningen leveren om gelijke representatie in en door de media te bevorderen.

Ons doel is dat media actief pleiten voor gendergelijkheid en werken aan meer participatie en besluitvorming van vrouwen in en door de media. Genderongelijkheid in en door de media verwijst zowel naar de inhoud van de artikelen die media produceren als naar het genderbeleid in de mediasector.
 

Versterken positie vrouwelijke journalisten 

In hun werk worden vrouwelijke journalisten vaak onevenredig geconfronteerd met intimidatie en discriminatie, zeker online. Voor veel vrouwelijke mediaprofessionals zijn fysiek, seksueel en online misbruik helaas een dagelijkse realiteit. Free Press Unlimited werkt samen met onze partners aan het versterken van de positie van vrouwelijke journalisten door de arbeidsomstandigheden in redacties te verbeteren en de vaardigheden en kansen van vrouwelijke journalisten te vergroten. Met de Digital Rights Foundation in Pakistan zijn we bijvoorbeeld het Network of Women Journalists for Digital Rights gestart en hebben we een gids over digitale veiligheid voor Pakistaanse journalisten gepubliceerd om hen te helpen veerkrachtiger en beter toegerust te zijn om veilig online te werken.

 

Vrouw maakt opnames in Mali
Foto: Zed Keita


Gelijke beeldvorming door de media

In veel landen zijn zowel mannen als vrouwen onderworpen aan stereotypen. Vrouwen worden vaak afgeschilderd als huisvrouwen, slachtoffers of modellen. Mannen worden doorgaans gekenmerkt als krachtig en dominant met weinig ruimte voor alternatieve ideeën over mannelijkheid. Vaak is dit cultureel bepaald en spelen tradities een grote rol. Daarnaast zijn vrouwen vaak minder zichtbaar in het nieuws, slechts 24% van de experts die in de media optreden is vrouw (GMMP, 2020). Zodra journalisten op zoek zijn naar een deskundige, raken vrouwen letterlijk buiten beeld.

Free Press Unlimited werkt samen met onze partners aan een gelijkwaardige gender portrettering in de media. Bijvoorbeeld door de beeldvorming van vrouwen in de media en de status van gendergelijkheid in mediaorganisaties te meten. In Mali werken we samen met Tuwindi, die een norm stelt door Malinese mediaorganisaties te monitoren op hun prestaties op het gebied van gendergelijkheid, en vervolgens het label Gender, Independence and Professionalism (GIP) verstrekt onder degenen die aan de vereisten voldoen.
 

Representatie van de jeugd

Jongeren hebben betrouwbare informatie nodig over wat er gaande is in de wereld en in hun directe omgeving. Zo kunnen zij geïnformeerde beslissingen nemen en opkomen voor zaken die hen aangaan, nu en in de toekomst. Bijna 40 procent van de wereldbevolking is jonger dan 25 jaar. Verreweg het grootste deel van deze groep woont in Afrika, Azië of Latijns-Amerika, in landen die armoede en hoge jeugdwerkloosheid kennen. Hoewel het hun toekomst is die op het spel staat, worden deze jongeren maar nauwelijks gehoord in de media. Daardoor hebben jongeren maar weinig inspraak over onderwerpen die hun toekomst bepalen, zoals klimaatverandering, gewapende conflicten, werkgelegenheid en democratie.

Tegelijkertijd brengen jongeren steeds meer tijd door op sociale media. Hier is het soms lastig een onderscheid te maken tussen betrouwbare berichtgeving en nepnieuws. Het is cruciaal dat jongeren in staat zijn om de stroom van nieuws die op hen afkomt te filteren en op de juiste waarde weten te schatten. Dit maakt hen minder gevoelig  voor opruiende berichten die verleiden tot uitersten als extremisme, migratie of snel geld via het criminele circuit. Daarom is mediawijsheid een erg belangrijk focuspunt voor ons.

 

Youth practicing journalism in Tunisia
Foto: Free Press Unlimited/Loes Witschge


Gemarginaliseerde groepen

Media hebben de macht om talloze gemarginaliseerde gemeenschappen over de hele wereld een stem te geven in hun samenlevingen, en zo op te komen voor hun rechten. Volgens ons vertegenwoordigt een ideaal medialandschap de opvattingen en belangen van alle gemeenschappen en groepen in een samenleving. We zien lokale media daarin als hoofdrolspelers. Zij kunnen op een evenwichtige manier rapporteren over de belangen van hun specifieke gemeenschap en zo pleiten voor de rechten van haar leden.

Daarom concentreert ons werk zich op het starten van programma's met lokale media. In Pakistan ondersteunen we bijvoorbeeld lokale nieuwsnetwerken zoals het Tribal News Network (TNN), zodat de wijdverspreide tribale en landelijke gebieden niet genegeerd worden in de berichtgeving in de media. Onze partner PPMN in Indonesië heeft een groot netwerk van media die acteif zijn in de lokale gemeenschap en burgerjournalisten ondersteund en getraind om ervoor te zorgen dat belangrijke informatie zelfs de meest afgelegen gebieden bereikt.
 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel deze pagina: