Journalism and accountability

Het belang van verantwoording

Autoriteiten nemen beslissingen of voeren wetten uit die van invloed zijn op de samenleving. Daarom moet de samenleving manieren hebben om hen verantwoordelijk te houden voor hun daden. Dit houdt de zaken in balans. In ontwikkelingslanden, vooral die met niet-democratische of autoritaire regeringen, speelt onderzoeksjournalistiek een cruciale rol als waakhond die tegenwicht biedt aan machthebbers. Zonder media zouden burgers geen toegang hebben tot informatie, en dit niet als middel kunnen gebruiken om hun zorgen te uiten. Gezien hun speciale rol kunnen de media een enorme impact hebben wanneer ze samenwerken met maatschappelijke organisaties.

Aan de andere kant moeten de media zichzelf ook verantwoordelijk houden. Dit betekent dat ze in dienst moeten staan van het publiek. Zowel journalisten als de media moeten zich inzetten voor de belangen van de bevolking. Hiervoor moeten ze inclusief zijn, en ze moeten hun publiek kennen. Media hebben de verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om hun publiek in al zijn diversiteit te bereiken en te vertegenwoordigen, en om hen toegankelijke, relevante en begrijpelijke informatie te verstrekken.
 

Wat wij doen

Free Press Unlimited gelooft dat onafhankelijke journalistiek een voorwaarde is voor een open en democratische samenleving. Daarom zetten wij ons dagelijks in voor professionele, kritische en onafhankelijke journalistiek. Free Press Unlimited werkt samen met partners om de positie van onderzoeksjournalistiek te versterken, specifiek in ontwikkelingslanden, om zo bij te dragen aan de algehele sociale, economische en politieke ontwikkeling. Om bedrijven en machthebbers ter verantwoording te roepen, en zelf verantwoording af te leggen tegenover de samenleving.
 

Machthebbers verantwoordelijk houden

We ondersteunen onafhankelijke journalisten en media organisaties wereldwijd die zich bezighouden met onderzoeksjournalistiek. In Pakistan beschikken journalisten bijvoorbeeld vaak niet over de kennis of de juiste apparatuur om onderzoek te doen. Free Press Unlimited en Pakistan Press Foundation zijn een project gestart dat Pakistaanse journalisten leert hoe ze evenwichtige en objectieve onderzoeksreportages kunnen maken. Om de overheid en het bedrijfsleven te kunnen monitoren, vertrouwen journalisten soms op anonieme bronnen: mensen die gevoelige informatie hebben en die willen delen met de pers. Het is belangrijk dat ze dit veilig kunnen doen. Hiervoor hebben we een veilig online platform opgezet: Publeaks.

 

Journalist at work in Pakistan
Journalisten in Pakistan verslaan vaak alleen het dagelijkse nieuws, waardoor zij capaciteit en kennis te kort komen voor het maken van onderzoeksrapportages. Foto: Digital Rights Foundation.


Media en hun eigen verantwoording

Om de samenleving en haar belangen te kunnen vertegenwoordigen, moeten de journalistiek en media die samenleving weerspiegelen en ruimte geven aan al haar uiteenlopende stemmen. In ons thema Gelijkheid en inclusiviteit werken we specifiek aan dat onderdeel. Een ander belangrijk onderdeel is het vermogen van de media om hun publiek te kennen. We ondersteunen veel publieksonderzoeken die onafhankelijke media inzicht geven in voor wie ze schrijven, en nog belangrijker, hoe ze de interesses van hun publiek kunnen weerspiegelen. Ons Media Incubator-project gaf lokale onafhankelijke journalisten in de Westelijke Balkan de kans om het contact met hun gemeenschap te vernieuwen, zoals Kruševac Grad in Serbia, die online peilingen hield over lokale kwesties en maandelijkse bijeenkomsten organiseerde met hun lezers in populaire cafés.
 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel deze pagina: