Journalisten en media-organisaties die te maken hebben met vernielingen of intimidaties, kunnen een aanvraag voor noodhulp indienen bij Reporters Respond. Met dit fonds zorgt Free Press Unlimited ervoor dat mediaprofessionals zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen.

Reporters Respond biedt financiële steun aan journalisten en media-organisaties over de hele wereld die door hun vak in risicovolle omstandigheden verkeren. Reporters Respond helpt zo snel mogelijk. Deze snelle, kleinschalige financiële steun kan erger leed voorkomen en draagt ertoe bij dat journalisten, programmamakers en cameralieden hun beroep kunnen blijven uitoefenen. 

Aanvragen van noodhulp

Mediawerkers in nood kunnen hulp aanvragen bij Reporters Respond. Wij bieden:

  • Eenmalige financiële steun in geval van nood;
  • Kennis, middelen en advies die journalisten in staat stelt censuur te omzeilen en veilig te communiceren.

Vereisten

  • Je bent een mediaorganisatie of werkzaam als journalist; 
  • Jouw situatie is een direct gevolg van jouw werk;
  • Je bent je ervan bewust dat deze financiële bijdrage eenmalig is;
  • Je begrijpt dat het doel van deze bijdrage is om jouw werk zo snel mogelijk te kunnen hervatten
  • Ten minste twee betrouwbare bronnen kunnen jouw situatie bevestigen. 

Klik hier voor het aanvraagformulier

Voor aanvullende vragen kun je ons e-mailen op reportersrespond@freepressunlimited.org of contact opnemen met ons kantoor via: +31 20 8000 400. We doen ons best om zo snel mogelijk op jouw aanvraag te reageren.

Veiligheid voor journalisten

In veel landen en gebieden worden journalisten vervolgd, bedreigd, geïntimideerd met geweld en het zwijgen opgelegd vanwege hun werk. Hierdoor kunnen mediaprofessionals vaak hun werk niet  voortzetten. Free Press Unlimited vindt dat veiligheid een basisbehoefte is voor een onafhankelijke pers. Journalisten moeten hun werk kunnen doen zonder dat ze worden tegengewerkt met geweld, censuur en vervolging. 

Internationale samenwerking

We werken samen met een netwerk van internationale organisaties die noodhulp bieden aan journalisten en mediaprofessionals. Hierdoor kunnen we gezamenlijk aanvragen verifiëren en onze hulp coördineren. Free Press Unlimited coördineert zijn activiteiten op dit moment met het Journalists in Distress netwerk waar de volgende partners in zitten:

Article 19 | CJFE | Committe to Protect Journalists | Freedom House | Frontline Defender | Human Rights Watch | IFI | International Media Support | IWMF | IREX | Journalisten Helfen | Kality Fonden | Media Defence | Pen International | Pen America | Rory Peck Trust | Reporters Without Borders