Samen met zijn partners heeft Free Press Unlimited verschillende tools ontwikkeld om journalisten te beschermen en hun werk in moeilijke omstandigheden efficiënter te maken. Dit zijn de tools die wij ontwikkelden.

NetAidKit

NetAidKit is een router die, net als een normale router, apparaten met het internet verbindt. Het grote verschil is dat de NetAidKit alle data van de gebruiker via een veilige VPN‑verbinding of via het Tor‑netwerk verstuurt. Op die manier kunnen journalisten online censuur omzeilen en zichzelf beschermen tegen ongewenste surveillance.

Met NetAidKit kan een provider niet zien welke websites de gebruiker bezoekt en heeft hij geen toegang tot data van de gebruiker. Bovendien kun je met de NetAidKit gemakkelijk alle data van al je apparaten versturen via een beveiligde verbinding. Je kan zelfs instellen dat een beveiligde verbinding een voorwaarde is: op deze manier kunnen je apparaten geen internetverbinding maken tenzij er een beveiligde verbinding is.

De NetAidKit is vrij te koop via: https://netaidkit.net/. De opbrengsten gebruiken we om journalisten in nood een gratis NetAidKit te geven en om het project verder te ontwikkelen.

Beveiligde klokkenluiderplatforms

Digitale surveillance technologieën die door overheden en criminelen worden gebruikt, zijn een bedreiging voor de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Op Publeaks, een platform van Free Press Unlimited, kunnen klokkenluiders en journalisten vertrouwelijk, anoniem en veilig met elkaar communiceren.

De Publeaks‑technologie verbetert de beveiliging voor journalisten en hun bronnen. Klokkenluiders blijven anoniem en kiezen zelf aan welke van de aangesloten media en maatschappelijke organisaties zij hun informatie willen doorgeven. Vervolgens is het aan de ontvangende partijen om de belangrijke rol op zich te nemen: relevantie van de tips bepalen en verifiëren van informatie. Berichten worden pas gepubliceerd na grondig onderzoek van de feiten. Op die manier wordt het publiek geïnformeerd over zaken die de autoriteiten, machtige bedrijven of criminele bendes in de doofpot willen stoppen.

De Publeaks‑platforms zijn op dit moment actief in vier landen: Mexico (Méxicoleaks), Nigeria (Leaks.ng), Indonesië (Indonesialeaks) en Nederland (Publeaks NL). De missie van Publeaks is klokkenluiders in contact te brengen met de media, ongeacht wie ze zijn.

Nuttige veiligheidstools en ‑middelen

Free Press Unlimited werkt samen met andere internationale organisaties om tools en middelen beschikbaar te stellen voor journalisten. Hieronder vind je een overzicht van tools die wij aanbevelen om mensen te beschermen.

  • Het Tor project ontwikkelt verschillende tools om online veiligheid te vrijwaren. Zijn belangrijkste product, de Tor‑browser, is een essentiële tool voor persmedewerkers die vertrouwelijke gegevens willen sturen of verwerken via het internet. 
  • Psiphon is een Windows‑ en Android‑applicatie waarmee mensen een veilige VPN‑server kunnen gebruiken. Op die manier kan censuur worden omzeild en kan er worden vermeden dat mensen met slechte bedoelingen meeluisteren of ‑lezen.
  • Signal is een beveiligde applicatie voor Android‑ en Apple‑telefoons om berichten te versturen. Signal versleutelt alle communicatie en registreert de gegevens niet.
  • Jitsi is een veilig (video)conferentiesysteem dat een verbinding versleutelt en de gesprekken niet registreert.