Over Free Press Unlimited: Betrouwbaar nieuws beschikbaar maken en houden voor iedereen.

’An informed public opinion is what leaders fear most.’ Sina Odugbemi, World Bank

Voor de meeste mensen in de wereld is toegang tot betrouwbare informatie niet vanzelfsprekend. Toch heeft ieder mens onafhankelijke informatie nodig. Om zijn of haar eigen situatie te kunnen beoordelen en te beïnvloeden. Als je niet weet wat er aan de hand is in jouw omgeving, hoe kan je dan goede besluiten nemen?

Free Press Unlimited wil betrouwbaar nieuws en informatie beschikbaar maken voor iedereen. Juist voor mensen in landen waar geen of beperkte persvrijheid is. Door lokale mediaprofessionals en journalisten te ondersteunen, draagt Free Press Unlimited eraan bij dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen én houden tot die informatie die zij nodig hebben om te overleven en te ontwikkelen.

Free Press Unlimited werkt in ruim veertig landen, in die gebieden waar zij een verschil kan maken. Free Press Unlimited richt zich daar op het versterken van lokale mediaprofessionals en -organisaties. Samen met deze partners creëren wij ruimte voor mensen om zich vrij te uiten, om maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen en om zich te informeren over wat er speelt in hun omgeving. In ieder gebied werken we met lokale mediapartners – journalisten, mediapioniers en mediaorganisaties – die het verschil kunnen maken. Free Press Unlimited ondersteunt deze change agents bij hun ontwikkeling. Wij doen dit op verschillende manieren:

● We ontwikkelen onafhankelijke mediakanalen

● We geven gemarginaliseerde groepen mensen een stem in de media

● We trainen en adviseren media professionals en geven hen zo een voorsprong met kennis

● We ondersteunen media pioniers met slimme ondernemersideëen

Free Press Unlimited kan haar werk doen dankzij de bijdragen en donaties van particuliere donateurs, een groot aantal fondsen en institutionele financiers.

Zie ook:

Bestuur, Raad van Toezicht en Organogram

Onze sponsors

Geschiedenis

Vacatures en stages

 

Keurmerken van Free Press Unlimited


CBF: Free Press Unlimited voert haar werkzaamheden conform de eisen van het Reglement CBF-keur. Mensen die geld geven aan goede doelen willen weten of met hun gift verantwoord wordt omgegaan. Het CBF-Keur voor goede doelen is een blijk van betrouwbaarheid.

ISO: Het kwaliteitshandboek van Free Press Unlimited is de basis voor onze ISO-certificering. 

ANBI: Free Press Unlimited is ANBI-erkend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze erkenning van de Belastingdienst zorgt ervoor dat uw gift aan Free Press Unlimited aftrekbaar is van de belasting. Lees meer over Free Press Unlimited en ANBI

RSIN nummer: 850683476

KvK-nummer: 52957535