Media in Latijns-Amerika versterken door onderzoek

Nieuws
Audience studies in Latin-America

Als onderdeel van het VIMES-project (Viable Independent Media in Empowered Societies) is in Nicaragua, El Salvador en Guatemala onderzoek gedaan naar mediamarkten en publieksgedrag. De onderzoeken laten nuttige inzichten zien in hoe de verschillende bevolkingsgroepen de media zien en consumeren. Waardevolle informatie die kan helpen om de levensvatbaarheid van onafhankelijke media daar te vergroten.

Zoals we in recente verhalen hebben laten zien, hebben journalisten in verschillende Latijns-Amerikaanse landen te maken met een ongekende aanval op de persvrijheid. Daarnaast, en ook hierdoor, worstelen verschillende media om financieel toekostmbestendig te blijven. Iets dat door de Covid-19 pandemie nog eens versterkt wordt.

Manon Muti, programmacoördinator Latijns-Amerika: “Het doel van de onderzoeken was om meer inzicht te krijgen in de huidige context van vrijheid van meningsuiting en pers in de regio, en om het gedrag van het publiek en de manier waarop zij (onafhankelijke) media consumeren te analyseren. Dit helpt de levensvatbaarheid van onafhankelijke media in de regio te verbeteren.”

Drie landen in de regio werden onderzocht: Nicaragua, Guatemala en El Salvador. De rapporten leggen de sociale en politieke context van elk land uit en bieden een analyse van de mediamarkt en het publiek. Aan het einde van elk rapport staan waardevolle aanbevelingen voor onafhankelijke media in specifieke landen.
 

Nieuwsconsumptie

Interessant is dat uit het onderzoek is gebleken dat, ondanks alles, veel journalisten manieren hebben gevonden om werk van hoge kwaliteit te blijven leveren, ook al wordt dit gedaan vanuit ballingschap. In Nicaragua werden van 2018 tot eind 2020 minstens 27 nieuwe communicatieplatforms gevormd; velen van hen digitaal en beheerd door jonge journalisten.

In alle drie de landen is de informatie die mensen het meest consumeren nationaal nieuws, met een focus op politiek. In het geval van El Salvador wijzen de resultaten ook op een groeiende behoefte aan informatie over meer diverse onderwerpen, zoals cultuur, milieu, internationaal nieuws en − in een pandemische context − over wetenschap en gezondheid. Ook content met een gender- of positieve insteek (zoals succesverhalen) is aantrekkelijk. In zowel Nicaragua als Guatemala gaf meer dan 80 procent van de mensen aan het nieuws minstens één keer per dag te lezen, en 65 procent zelfs meerdere keren per dag.


Betrouwbaarheid

De kranten die het meest worden gelezen, zijn ook de kranten die mensen het meest betrouwbaar vinden. In Nicaragua is dit de digitale versie van onze partner Confidencial en La Prensa (beide 57 procent), en in El Salvador is het ook een partner, El Faro, die als de meest betrouwbare wordt beschouwd, en degene die het meest onafhankelijk is van politieke of economische machten.

In Nicaragua behoren de officiële media tot de media die door de minste mensen als betrouwbaar worden beschouwd, wat een belangrijk gegeven is gezien de huidige politieke situatie in het land. Ook in Guatemala is er veel wantrouwen ten aanzien van persvrijheid en pluralisme, met gemiddelde scores van 5,0 en 4,8 op een schaal van 10, en in El Salvador keuren de respondenten duidelijk de staat van persvrijheid in El Salvador af, en keuren slechts in geringe mate de pluriformiteit van de media in het land goed.
 

Motivatie voor het steunen van media

Een kwart van de ondervraagde mensen in Nicaragua zei enige vorm van financiële steun te geven aan de media die ze consumeren. Het merendeel (58 procent) bestaat uit jaarabonnementen, gevolgd door donaties en lidmaatschap (19 en 14 procent). In El Salvador wordt El Faro ook het meest genoemd op de vraag welk mediakanaal mensen financieel steunen.

In alle onderzoeken toonden de resultaten aan dat de belangrijkste motivaties voor het ondersteunen van een media-outlet de wens zijn om onafhankelijke journalistiek van hoge kwaliteit te ondersteunen, vrijheid van pers of meningsuiting, toegang tot informatie, en dat mensen het medium zien als een organisatie die zich inzet voor onpartijdigheid, waarheidsgetrouwheid en betrouwbaarheid.

Uit alle onderzoeken kunnen we in het algemeen concluderen dat we te maken hebben met een kritisch publiek dat journalistieke kwaliteit zoekt en er zelfs voor wil betalen, als de economische omstandigheden van zijn omgeving het toelaten. Maar het is ook een publiek dat gewend is aan de snelheid van sociale netwerken en de mobiele telefoon, een publiek dat nieuwe formats eist om informatie op een snellere en leukere manier te verwerken, en dat meer diverse en positieve inhoud wenst, zonder in te boeten aan nauwkeurigheid en onpartijdigheid.
 

Lees de volledige onderzoeken hier in verschillende talen:

Audience and media market research


De onderzoeken zijn gedaan in het kader van het VIMES-project (Viable Independent Media in Empowered Societies), dat plaatsvindt in Oost-Europa en Midden-Amerika, Lees hier meer. Bezoek hier de website van de samenwerkende media.

Deel deze pagina:

Onderwerp:
Onderzoek