Journalist at work in Pakistan

Ons verhaal

In onze ideale wereld heeft iedereen toegang tot onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Free Press Unlimited ondersteunt wereldwijd media en journalisten om dit mogelijk te maken.

Onze visie

Onze visie is kort en krachtig: People deserve to know. Overal ter wereld.
 

Onze missie

Onze missie komt voort uit Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opgesteld in 1948:

“Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.”

Iedereen heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Mensen hebben die informatie nodig om invloed uit te oefenen op hun levensomstandigheden en de juiste beslissingen te nemen.

Persvrijheid en vrijheid van informatie zijn daarbij onmisbaar. Daarom ondersteunt Free Press Unlimited lokale mediaprofessionals en journalisten, vooral in landen met beperkte (pers)vrijheid. Zij staan dichtbij hun publiek en zijn de beste garantie voor een duurzaam, professioneel en divers medialandschap. We stellen ze in staat om mensen toegang te geven tot de informatie die hen helpt te overleven, zichzelf te ontwikkelen en waarmee ze hun overheden kunnen controleren.
 

Ons statement over gelijkheid, diversiteit en inclusie

"In het nastreven van onze missie zetten wij ons in voor het bevorderen van gelijkheid, diversiteit en inclusie in alle aspecten van ons werk. Free Press Unlimited gelooft in een wereld waarin iedereen kan zijn wie die is, ongeacht hun achtergrond. We zijn nieuwsgierig, open minded en betrokken bij het creëren van een beter geïnformeerde wereld voor iedereen."

Dit is onderdeel van ons Equity, Diversity en Inclusion (EDI) statement, die een weerspiegeling is van Free Press Unlimited’s missie en waarden. Het laat zien dat we ons commiteren aan het creëren van een meer rechtvaardige en diverse organisatie, en via ons werk aan een meer rechtvaardig medialandschap in diverse contexten. Dit om onze visie voor een wereld waarin mensen recht hebben op betrouwbare informatie te versterken.

We ontwikkelen momenteel een alomvattend beleid voor gelijkheid, diversiteit en inclusie dat ons zal helpen bij de implementatie van bovenstaande uitspraak.
 

Onze kernwaarden

Onafhankelijk
Free Press Unlimited accepteert geen opdrachten van financiële pressiegroepen of politieke groeperingen en volgt haar eigen onafhankelijke strategie. Dit houdt in dat Free Press Unlimited samenwerkt met onafhankelijke (media) partners die in staat zijn hun activiteiten vrij en zelfstandig uit te voeren en die als doel hebben de waarheid te zoeken en het publiek te informeren.

Inspirerend
Free Press Unlimited streeft ernaar lokale media professionals en organisaties te inspireren om het beste uit hun talenten te halen en kansen te benutten door kennis en ideeën te delen. We zijn resultaatgericht, maken het verschil en bereiken een groot publiek.

Inventief
Free Press Unlimited zoekt naar slimme, creatieve oplossingen om de vrije toegang tot informatie te verbeteren, ook als er obstakels of barrières zijn.

Toegewijd
Free Press Unlimited is persoonlijk betrokken en volhardend in zaken die de lokale bevolking en (media) organisaties aangaan. Wij zijn in onze aanpak langdurig betrokken, met een focus op de ontwikkeling van individuen en mediaorganisaties zodat zij op den duur onafhankelijk kunnen opereren.

Maatwerk
Uitgangspunt voor Free Press Unlimited is de lokale situatie en cultuur. We zoeken lokale partnerschappen en samenwerking, ondersteunen diversiteit en houden rekening met de lokale capaciteit en technologische ontwikkeling.
 

People deserve to know. 

Deel deze pagina: