Ben jij zo'n journalist die nauwgezet volgt wat er in de wereld gebeurt en daar graag over wil berichten? En dan niet alleen over zaken die de voorpagina's van de kranten en de opening van de journaals beheersen, maar ook over gebeurtenissen in landen die wat minder in het brandpunt van de belangstelling staan? Wil je graag (achtergrond)reportages maken in ontwikkelingslanden? Dan is dit fonds misschien iets voor jou.

Voor wie?

Het Postcode Loterij Fonds is er voor alle professionele journalisten, zowel freelance als in vaste dienst. Het Postcode Loterij Fonds geeft jou de mogelijkheid om het verhaal te maken dat je wilt. Iedereen is vrij in onderwerpkeuze, zolang het maar gaat over mens-, natuur- en milieuvraagstukken in zogenoemde ontwikkelingslanden, landen in transitie (of mensen die daaruit afkomstig zijn), over internationale samenwerking of andere onderwerpen die relevant zijn voor een rechtvaardige en groene wereld. Het fonds staat open voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (schrijvende, fotograferende, audio of video). Een deskundige, onafhankelijke commissie beoordeelt alle aanvragen.

In 2016-2018 is er extra ruimte voor diepgravende onderzoeksreportages. Deze aanvragen dienen in grote lijnen aan dezelfde criteria te voldoen als de 'gewone' reportages en worden net als deze door de onafhankelijke commissie beoordeeld. 

Hoeveel?

Met een goed voorstel maak je kans op een vergoeding van reis- en verblijfskosten tot maximaal €5.000,-.

Hiernaast wordt er vijf keer per jaar een bedrag tot maximaal €16.500,- beschikbaar gesteld diepgravende, kritische onderzoeksjournalistiek. Daarbij wordt, naast bovenstaande selectiecriteria, de voorkeur gegeven aan voorstellen waarbij nadruk van het onderzoek ligt op meisjes en/of vrouwen(rechten). Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage moet er sprake zijn van een reportage waarin grondig onderzoek wordt gedaan naar sociale, economische en/of politieke misstanden. De reportage brengt mogelijk nieuwe feiten aan het licht over beleid of het handelen van personen, overheid, bedrijven of andere organisaties.

Criteria en voorwaarden

De belangrijkste zijn:

  • Je bent een professionele journalist die in het afgelopen jaar artikelen heeft gepubliceerd / uitzendingen heeft gemaakt.
  • Voor het onderwerp is het noodzakelijk af te reizen naar ontwikkelingslanden of landen in transitie en het onderwerp moet te maken hebben met mens, milieu of natuur. Doe je een aanvraag voor een diepgravende onderzoeksreportage met een hoger bedrag tot maximaal €16.500 dan moet hiernaast nog een groot accent liggen op meisjes en/of vrouwen(rechten). 
  • De productie waarvoor je geld aanvraagt moet uitstijgen boven lokaal niveau en toegankelijk zijn voor een breed publiek.
  • Je hebt minimaal 1 intentieverklaring van werkgever of opdrachtgever (hoofdredacteur) dat die bij gebleken kwaliteit en relevantie wil overgaan tot publicatie/uitzending. NB dit moet op briefpapier met handtekening. Naast de digitale versie(s) ontvangen wij ook graag de originele versie per post.
  • De werkgever/opdrachtgever is bereid een deel van de kosten (bv honorarium) voor zijn rekening te nemen.
  • Eventuele andere subsidieaanvragen voor dezelfde productie moeten gemeld worden.
  • Aanvragen (inhoudelijk en financieel) kunnen ingediend worden via het aanmeldingsformulier van het Postcode Loterij Fonds. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.

Volledige criteria en voorwaarden

Je kan het aanmeldformulier downloaden onderaan de pagina. Stuur je ingevulde aanmeldformulier, inclusief begroting, naar postcodeloterijfonds[AT]freepressunlimited.org of per post. Je kan ook de aanvraag volledig digitaal indienen, belangrijk is dan wel dat je alles in een keer in kan vullen en uitwerken, het systeem onthoudt eerder ingevulde items niet.

Procedure en beoordeling

Gebruik de ruimte van minimaal 1 A4 om het waarom en hoe van je projectvoorstel goed uiteen te zetten. De commissie ziet erg toe op het feit dat je met een goed uitgewerkt idee komt. Dat hoeft niet met veel woorden, maar het dient wel 'to the point' te zijn.

Volledige procedure en beoordeling

Per jaar zijn er meerdere beoordelingsrondes. Het streven is dat de beoordelingscommissie binnen twee weken uitspraak doet. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. Deadlines om aanvragen in te dienen zijn:

2018:

30 januari 

20 maart

8 mei

26 juni 

4 september

30 oktober

11 december

Reportages

Tot en met 2017 heeft het Postcode Loterij Fonds 163 journalistieke reizen (mede)gefinancierd. Dit resulteerde in meer dan 300 publicaties/uitzendingen. De onderwerpen speelden zich af in landen als Thailand, Birma, Afghanistan, Kirgizië, Tadzjikistan, Soedan (Darfur), Rwanda, Centraal Afrikaanse Republiek, Bolivia, Ecuador en Suriname.

Er verschenen publicaties in onder meer: Trouw, Het Financieele Dagblad, Het Parool, Metro, NRC, De Pers, HP/De Tijd, Vrij Nederland, Reformatorisch Dagblad, De Groene Amsterdammer, Elsevier, Esta, National Geographic, Winq, De Correspondent. Uitzendingen werden verzorgd door VPRO, NCRV, BNR, NOS, Radio 1 en Radio Nederland Wereldomroep.

Lees hier de blogs van journalisten die op pad gingen met een financiële bijdrage van het Postcode Loterij Fonds voor journalisten.

Overzicht reportages tot mei 2018

Nationale Postcode Loterij

Het fonds wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij en beheerd door Free Press Unlimited. Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen van Nationale Postcode Loterij: “Wij vinden het als goededoelenloterij van groot belang dat het Nederlands publiek goed geïnformeerd wordt over wat er speelt in de wereld, juist over die delen die niet dagelijks in het nieuws zijn. Wij zijn blij dat we dankzij onze deelnemers het Postcode Loterij Fonds mogelijk kunnen maken waardoor journalisten die zich het lot van de wereld aantrekken prachtige reportages kunnen maken.”

We zien je aanvraag graag tegemoet!

Contact:

Free Press Unlimited via postcodeloterijfonds[AT]freepressunlimited.org of telefonisch: Anne Koemans 020 - 8000 485


Digitaal aanmeldformulier
 

Aanmeldformulier tot €5.000  Aanmeldformulier tot €16.500