Klaas van Dijken sitting with children while writing
Projecten

Postcode Loterij Fonds voor journalisten

Levensvatbaarheid van de media

Ben jij een journalist die nauwgezet volgt wat er in de wereld gebeurt en daar graag over wil berichten? En dan niet alleen over zaken die de voorpagina's van de kranten en de opening van de journaals beheersen, maar ook over gebeurtenissen in landen die minder in het brandpunt van de belangstelling staan? Wil je graag kwaliteitsreportages maken in het buitenland? Dan is dit fonds iets voor jou.

Free Press Unlimited en de Nationale Postcode Loterij ondersteunen buitenland-journalistiek (voor het Nederlandse taalgebied) met het Postcode Loterij Fonds voor Journalisten. Voor buitenlandreportages is steeds minder geld beschikbaar. Toch is informatie over het buitenland cruciaal voor een goed begrip van ontwikkelingen wereldwijd. Daarom stelt het Postcode Loterij Fonds voor Journalisten geld beschikbaar voor reis- en verblijfkosten van professionele journalisten die buitenlandreportages willen maken en daarvoor te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Free Press Unlimited beheert dit fonds. 
 

Criteria en voorwaarden

De belangrijkste zijn:

  • Je bent een professionele journalist die in het afgelopen jaar (in het Nederlands) artikelen heeft gepubliceerd/gefotografeerd/uitzendingen heeft gemaakt.
  • Je reist voor je productie naar het buitenland
  • De productie waarvoor je geld aanvraagt stijgt uit boven lokaal niveau en is gericht op een breed publiek.
  • Je hebt minimaal 1 intentieverklaring (massamedia) van werkgever of opdrachtgever (hoofdredacteur) dat die bij gebleken kwaliteit en relevantie wil overgaan tot publicatie/uitzending. NB dit moet op briefpapier met handtekening. Naast de digitale versie(s) ontvangen wij ook graag de originele versie per post.
  • De werkgever/opdrachtgever is bereid een deel van de kosten (bv honorarium) voor zijn rekening te nemen.
  • Je levert een volledig ingevuld, in goed Nederlands gesteld, aanvraagformulier in waarin je je zowel de achtergronden belicht als uitlegt hoe de journalistieke uitwerking ervan gestalte krijgt
  • Je hebt in het afgelopen kalenderjaar niet eerder geld ontvangen van het Postcode Loterij Fonds
  • Je vermeldt eventuele ander subsidies(aanvragen) voor dezelfde productie 

Uitgebreide criteria:


 

Deadlines

De beoordelingsrondes voor de beurzen tot €5.000 in 2022 zijn:
17 maart, 15 juni en 17 november (12:00 uur)

Voor de onderzoeksbeurzen tot €10.000 is er slechts 1 moment in 2022 om een aanvraag in te dienen:
15 juni (12:00 uur)

De ervaring leert dat aanvragen vaak op de dag van de deadline worden ingediend, waardoor er geen ruimte meer is voor advies en eventuele correcties. Wil je wel gebruik maken van deze mogelijkheid, zorg dan dat je aanvraag uiterlijk een week voor de deadline binnen is. Het is altijd mogelijk om vragen te stellen of om even te sparren over je aanvraag, zie contactmogelijkheden onderaan deze pagina. Dit geldt niet voor de dag van de deadline.
 

Je aanvraag

Je kunt de aanvraag volledig digitaal indienen via het digitale formulier. Belangrijk is dan wel dat je alles in een keer in kan vullen en uitwerken, het systeem onthoudt eerder ingevulde items niet.

Gebruik de ruimte van minimaal 1 A4 om het waarom en hoe van je projectvoorstel goed uiteen te zetten. De commissie ziet erg toe op het feit dat je met een goed uitgewerkt idee komt. Beschrijf je journalistieke aanpak goed. Dat hoeft niet met veel woorden, maar het dient wel 'to the point' te zijn. De links naar de aanmeldformulieren staan onderaan deze pagina.
 

Financiën

Stuur bij je aanvraag een duidelijke begroting mee van alle kosten en baten van deze reis, zodat inzichtelijk wordt wat de kosten zijn en wie er direct of indirect meebetalen aan de reis.

 

 

 

 

Het Postcode Loterij Fonds vergoedt alleen reis- en overnachtingskosten (geen eten/drinken), Indien er voor deze productie ook subsidie is aangevraagd bij een ander instituut of fonds, geef aan welke kosten door hen worden gedekt.
 

Voor wie?

Het fonds is er voor alle professionele journalisten, freelancers en mensen met een dienstverband bij de Nederlandstalige media. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (tekst, foto, audio, video en mengvormen). De onderwerpkeuze is vrij zolang de maatschappelijke relevantie aangetoond is.
 

Hoeveel?

Er zijn twee soorten aanvragen mogelijk waarbij je kans maakt op een bijdrage. Eén voor een buitenlandreportage, met een vergoeding van reis- en verblijfkosten van maximaal €5.000. De ander voor een onderzoeksreportage in het buitenland, met een vergoeding van reis- en verblijfkosten, onderzoekstijd en onderzoeksmateriaal van maximaal €10.000.

Meer over de procedure:

 


Reportages

Tussen 2008 en 2020 heeft het Postcode Loterij Fonds 197 journalistieke reizen (mede)gefinancierd. Dit resulteerde in meer dan 270 publicaties/uitzendingen. De onderwerpen speelden zich af in landen als Indonesië, El Salvador, Oekraïne, Birma, Afghanistan, Kirgizië, Soedan, Singapore, Centraal Afrikaanse Republiek, en Suriname.

Er verschenen publicaties in onder meer: Trouw, Het Financieel Dagblad, Het Parool, Metro, NRC, De Pers, HP/De Tijd, Vrij Nederland, Reformatorisch Dagblad, De Groene Amsterdammer, Elsevier, Esta, National Geographic, Winq. Uitzendingen werden verzorgd door VPRO, NCRV, BNR, NOS, Radio 1 en Radio Nederland Wereldomroep.

Lees hier de meest recente verslagen van journalisten die op pad gingen met een financiële bijdrage van het Postcode Loterij Fonds.
 

Nationale Postcode Loterij

Het fonds wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij en beheerd door Free Press Unlimited. Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen van Nationale Postcode Loterij: “Wij vinden het als goededoelenloterij van groot belang dat het Nederlands publiek goed geïnformeerd wordt over wat er speelt in de wereld, juist over die delen die niet dagelijks in het nieuws zijn. Wij zijn blij dat we dankzij onze deelnemers het Postcode Loterij Fonds mogelijk kunnen maken waardoor journalisten die zich het lot van de wereld aantrekken prachtige reportages kunnen maken.”
 

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulier postcodeloterijfonds tot 5.000 euro

Aanmeldformulier postcodeloterijfonds tot 10.000 euro
 

Contact

Free Press Unlimited via info@freepressunlimited.org of telefonisch: 020 800 0400.

Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. 

Deel deze pagina: