Report in South Africa
Beeld
Paul Enkelaar
Projecten

Postcode Loterij Fonds voor journalisten

Levensvatbaarheid van de media

Ben jij een onafhankelijke journalist die nauwgezet volgt wat er in de wereld gebeurt en daar graag over wil berichten? En dan niet alleen over zaken die de voorpagina's van de kranten en de opening van de journaals beheersen, maar ook over gebeurtenissen in landen die minder in het brandpunt van de belangstelling staan? Wil je graag kwaliteitsreportages maken in het buitenland? Dan is dit fonds iets voor jou!

Free Press Unlimited en de Nationale Postcode Loterij ondersteunen buitenland-journalistiek (voor het Nederlandse taalgebied) met het Postcode Loterij Fonds voor Journalisten. Voor buitenlandreportages is steeds minder geld beschikbaar. Toch is informatie over het buitenland cruciaal voor een goed begrip van ontwikkelingen wereldwijd. Daarom stelt het Postcode Loterij Fonds voor Journalisten geld beschikbaar voor reis- en verblijfkosten van professionele journalisten die buitenlandreportages willen maken en daarvoor te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Free Press Unlimited beheert dit fonds.

Het Postcode Loterij Fonds beoordeelt vier keer per jaar aanvragen van journalisten die een uitdagende pitch schrijven.
 

Criteria en voorwaarden

De belangrijkste zijn:

  • Je bent een professionele journalist die in het afgelopen jaar (in het Nederlands) artikelen heeft gepubliceerd/ gefotografeerd/ uitzendingen heeft gemaakt;

  • Je reist voor je productie naar het buitenland;

  • De productie waarvoor je geld aanvraagt stijgt uit boven lokaal niveau en is gericht op een breed publiek;

  • Je hebt minimaal 1 intentieverklaring van werkgever of opdrachtgever (hoofdredacteur) dat die bij gebleken kwaliteit en relevantie wil overgaan tot publicatie/uitzending. Dit moet op briefpapier met handtekening. Het Postcode Loterij Fonds voor journalisten stimuleert de aanvragers om een intentieverklaring aan te vragen bij een medium met een groot bereik. Het indienen van meerdere intentieverklaringen en het publiceren van reportages in diverse, minder voor de hand liggende media, om een groter en gevarieerder publiek te bereiken wordt gewaardeerd.

  • De werkgever/opdrachtgever is bereid een deel van de kosten (bv honorarium) voor zijn rekening te nemen, dat in verhouding staat met de totale kosten;

  • Je levert een volledig ingevuld, in goed Nederlands gesteld, aanvraagformulier in waarin je zowel de achtergronden belicht als uitlegt hoe de journalistieke uitwerking ervan gestalte krijgt;

  • Je hebt in het afgelopen kalenderjaar niet eerder geld ontvangen van het Postcode Loterij Fonds;

  • Je vermeldt eventuele andere subsidies(aanvragen) voor dezelfde productie.
     

Uitgebreide criteria:


 

Deadlines

De beoordelingsrondes voor de beurzen tot €4.000 in 2024 zijn:
4 maart, 31 mei, 30 augustus en 29 november (12:00 uur)

De ervaring leert dat aanvragen vaak op de dag van de deadline worden ingediend, waardoor er geen ruimte meer is voor advies en eventuele correcties. Wil je wel gebruik maken van deze mogelijkheid, zorg dan dat je aanvraag uiterlijk twee weken voor de deadline binnen is. Het is altijd mogelijk om vragen te stellen of om even te sparren over je aanvraag, zie contactmogelijkheden onderaan deze pagina. Dit geldt niet voor de dag van de deadline.
 

Wat doet de beoordelingscommissie?

Als de aanvraag compleet is, wordt deze doorgestuurd naar een onafhankelijke commissie die bestaat uit journalisten en anderen die bekend zijn met print-, rtv- en nieuwe media. Bij de beoordeling van je aanvraag wordt op basis van een aantal criteria door de commissie gekeken naar journalistieke kwaliteit en relevantie van je verhaal. Er wordt van je gevraagd op het formulier over elk punt enkele zinnen te schrijven:

A . Kwaliteit:

• Waar gaat je verhaal over (de vijf W's)

• Wat is je journalistieke aanpak en invalshoek

• In hoeverre is je verhaal realiseerbaar

• Wat is de importantie van gekozen kennisdragers in je verhaal


B. Relevantie:

• In hoeverre is je verhaal origineel

• Wat is de nieuwswaarde en urgentie van het verhaal

• Wat (gemotiveerd) zijn de verwachtingen van de impact van je verhaal

• Welke link is er met Nederland


C Publiek:

• Welk publiek heb je voor ogen

• Past het verhaal bij het medium dat je voor ogen hebt

• Hoe zorg je ervoor dat je verhaal toegankelijk is voor een breed publiek

• Wat is de omvang en aard van de mogelijke publicaties/uitzendingen
 

Criteria buiten je aanvraag

De commissie kijkt bij de beoordeling van je aanvraag ook naar het totale aanbod van de aanvragen in een jaar. Er wordt gewogen op diversiteit in onderwerpen, op geografische spreiding en verdeling over verschillende media.
 

Je aanvraag

Je kunt de aanvraag volledig digitaal indienen via het onderstaande digitale formulier.

Aanmeldformulier Postcode Loterij Fonds

Let op! Je moet het hele formulier in een keer in kunnen vullen en uitwerken, het systeem onthoudt eerder ingevulde items niet. Bijlagen kunnen max 5MB groot zijn.

Gebruik de ruimte van minimaal 1 A4 om het waarom en hoe van je projectvoorstel goed uiteen te zetten. De commissie ziet erg toe op het feit dat je met een goed uitgewerkt idee komt. Beschrijf je journalistieke aanpak goed. Dat hoeft niet met veel woorden, maar het dient wel 'to the point' te zijn.
 

Financiën

Stuur bij je aanvraag een duidelijke begroting mee van alle kosten en baten van deze reis, zodat inzichtelijk wordt wat de kosten zijn en wie er direct of indirect meebetalen aan de reis. Het Postcode Loterij Fonds vergoedt alleen reis- en overnachtingskosten (geen eten/drinken). Indien je voor deze productie ook subsidie ontvangt van een ander instituut of fonds is het noodzakelijk dat hier een bewijsexemplaar van wordt meegestuurd.

Voor wie?

Het fonds is er voor alle professionele journalisten, freelancers en mensen met een dienstverband bij de Nederlandstalige media. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (tekst, foto, audio, video en mengvormen). De onderwerpkeuze is vrij zolang de maatschappelijke relevantie aangetoond is.
 

Hoeveel?

Je kan budget voor een buitenlandreportage, met een vergoeding van reis- en verblijfkosten, van maximaal €4.000 aanvragen.
 

Meer over de procedure

Reportages

Tussen 2008 en 2020 heeft het Postcode Loterij Fonds 197 journalistieke reizen (mede)gefinancierd. Dit resulteerde in meer dan 270 publicaties/uitzendingen. De onderwerpen speelden zich af in landen als Indonesië, El Salvador, Oekraïne, Birma, Afghanistan, Kirgizië, Soedan, Singapore, Centraal Afrikaanse Republiek, en Suriname. Er verschenen publicaties in onder meer: Trouw, Het Financieel Dagblad, Het Parool, Metro, NRC, De Pers, HP/De Tijd, Vrij Nederland, Reformatorisch Dagblad, De Groene Amsterdammer, Elsevier, Esta, National Geographic, Winq. Uitzendingen werden verzorgd door VPRO, NCRV, BNR, NOS, Radio 1 en Radio Nederland Wereldomroep.

Lees hier de meest recente verslagen van journalisten die op pad gingen met een financiële bijdrage van het Postcode Loterij Fonds.
 

Contact

Voor vragen neem contact op met Karlijn van Free Press Unlimited via knipping@freepressunlimited.org of telefonisch: +31 (0) 682091209.

Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. 

Deel deze pagina: