Hoe we werken

Free Press Unlimited werkt samen met meer dan 300 lokale mediapartners wereldwijd. Samen werken we aan onze missie om onafhankelijk nieuws en informatie voor iedereen beschikbaar te maken en houden.
Photo journalist at work in Iraq
Journalist in Irak. Foto: Jodi Hilton

Onze doelen

In meer dan 50 landen ondersteunt Free Press Unlimited journalisten en mediaprofessionals met onder andere noodhulp, advies, kennisoverdracht en capaciteitsversterking. Wij hebben hiervoor een Theory of Change gemaakt waarin we ons lange termijn doel en drie tussendoelen hebben uitgewerkt.

Ons lange termijn doel: een divers, professioneel informatielandschap dat bestaat uit onafhankelijke media en journalisten die (sociale) veranderingen in hun samenleving tot stand brengen.

Met onze blik gericht op dit hoofddoel hebben we goed nagedacht over de beste manieren om dat te bereiken. Volgens ons zijn de volgende drie 'tussendoelen' cruciaal om ervoor te zorgen dat lokale media hun belangrijke maatschappelijke rol kunnen vervullen. Dit zijn ze:

 1. Een omgeving waarin journalisten veilig hun werk kunnen doen en die de persvrijheid bevordert.
  Om dit te bereiken, maken wij ons sterk voor het realiseren en uitvoeren van goede wetgeving en zetten wij ons in om de straffeloosheid te stoppen die het geweld tegen journalisten in stand houdt. In de landen waarin we werken, spelen professionele belangenbehartigers van de media een sleutelrol; daarom investeert Free Press Unlimited in deze groepen. Zij kunnen bijhouden hoe vaak en waar de persvrijheid wordt aangetast en zich inzetten voor bepaalde gevallen van persvrijheidschendingen. Ons Policy & Advocacy team helpt ze deze zaken nationaal aan te kaarten.
 2. Media en journalisten zetten zich in voor de belangen van de bevolking, geven burgers een stem en fungeren als hun waakhond.
  Media moeten een afspiegeling van de samenleving zijn. Daarom helpen we ze de diversiteit in hun eigen organisaties én in hun publicaties te vergroten, met name als het gaat om vrouwen en achtergestelde groepen. We ondersteunen daarnaast maatschappelijke organisaties die mensen mediawijzer maken en ze helpen hun weg te vinden in de overweldigende hoeveelheid veelal digitale informatie. Tot slot steunen wij onafhankelijke media die corruptie en machtsmisbruik aan de kaak stellen en zo een waakhondfunctie vervullen. Dankzij het onderzoek en de onthullingen van journalisten kunnen burgers hun eigen overheden en andere machthebbers ter verantwoording roepen. Zo vergroten media en burgers samen het democratisch gehalte van hun samenleving.
 3. Journalisten en media zijn professioneel, effectief en zeker van hun voortbestaan.
  Free Press Unlimited hamert op het belang van professionaliteit voor media en journalisten. Zij moeten zich aan internationaal erkende normen en ethische codes houden, om het vertrouwen van hun publiek te verdienen en te behouden. Ook kennis van moderne technologie is noodzakelijk in een wereld waarin mobiele telefoons en sociale media een hoofdrol spelen. Journalisten moeten weten hoe ze (digitaal) veilig kunnen werken, zodat ze hun waakhondfunctie goed kunnen vervullen. Free Press Unlimited helpt lokale media en journalisten wereldwijd om professioneel en (dus) veilig te werken. Maar ook om ze financieel zelfstandig te maken, zodat hun voortbestaan – en daarmee een divers medialandschap – ook op de langere termijn is gegarandeerd.
   
Theory of Change
Free Press Unlimited's Theory of Change

Deel deze pagina: