Media viability

Binnen het thema Overlevingskracht van de media werken we aan levensvatbare, onafhankelijke en weerbare mediaorganisaties die het publieke belang effectief dienen, journalistieke onafhankelijkheid behouden en zich aanpassen aan een veranderende omgeving. Daarin zien we een aantal grote uitdagingen.
 

Big tech

De concurrentie van de Big Tech-bedrijven en sociale mediaplatforms vormt een grote uitdaging voor de overlevingskracht van de media en leidt tot een daling in publiek debat en vertrouwen in de journalistiek, waardoor nieuws vaker wordt vermeden en groei wordt belemmerd. Daarnaast maakt de brede verspreiding van des- en misinformatie, in combinatie met de komst van kunstmatige intelligentie, het medialandschap nog gecompliceerder. Beperkte kennis van en toegang tot innovatieve tools en het gebruik van ineffectieve bedrijfsmodellen, maken het moeilijker voor mediaorganisaties om zich aan te passen aan de steeds veranderende omgeving.
 

Media als bezit

Een andere bedreiging voor de overlevingskracht van de media is 'media capture': wanneer machtige publieke of private groepen met voorbedachte rade acties ondernemen om controle te krijgen over media-instellingen. Media capture gebeurt wanneer regeringen de media onder druk zetten door de regelgeving aan te scherpen, meer overheidsgeld geven aan degenen die loyaal aan hen zijn, of wanneer oligarchische bedrijven particuliere mediakanalen kunnen opkopen en controleren. Wanneer grote hoeveelheden media in handen zijn van één bedrijf, worden ze conglomeraten genoemd. Grote adverteerders gaan het liefst naar deze conglomeraten, omdat ze dan meer bereik hebben en kleinere onafhankelijke media benadeeld worden. Vooral rond verkiezingen is dit een middel voor repressieve autoriteiten om de controle over te nemen.
 

Media in ballingschap

Financiële duurzaamheid is een blijvende uitdaging voor onafhankelijke media in ballingschap. Donorfinanciering is de belangrijkste bron van inkomsten voor de meeste verbannen media. Financiers geven er echter vaak de voorkeur aan om te investeren in specifieke resultaten in plaats van algemene, operationele steun te verlenen. Dit vormt een aanzienlijk risico voor het voortbestaan van media in ballingschap, waarvan velen hun operationele kosten aanzienlijk hebben zien stijgen als gevolg van hun (gedwongen) verhuizing. Het genereren van voldoende inkomsten om hun activiteiten te ondersteunen is extreem moeilijk. Er is een ernstig gebrek aan inkomsten uit advertenties, omdat de thuislanden van media in ballingschap over het algemeen extreem gesloten, repressief of in een actief conflict zijn. Daarbovenop staan media in ballingschap continu voor de uitdaging om consistent geloofwaardige, onafhankelijke content te creëren en relevant te blijven terwijl ze in ballingschap zijn. 

Tot slot heeft een gebrek aan ondersteunende juridische, politieke en digitale kaders voor onafhankelijke journalistiek een aanzienlijke impact op de overlevingskracht en effectiviteit van onafhankelijke media.

 

Georgian newspaper kiosk
Media pasten zich aan naar online nieuwsdistributie, hoewel fysieke kranten in veel gebieden nog steeds belangrijk zijn. Credit: Paul Enkelaar


Onze aanpak

Om de overlevingskracht van de journalistiek te waarborgen, kiest Free Press Unlimited voor een veelzijdige aanpak. We ondersteunen onafhankelijke media door capaciteitsversterking, financiële steun, experimenten, coalitievorming, onderzoek en belangenbehartiging. Op basis van tientallen jaren ervaring kunnen we onze steun afstemmen op de unieke context van, en in nauwe samenwerking met, onafhankelijke mediapartners.
 

Binnen dit thema werken we op drie verschillende gebieden:

  • Publieke betrokkenheid: we richten ons op publieke betrokkenheid om vertrouwen op te bouwen en bruggen te slaan. In onze samenwerking met mediapartners werken we aan een beter begrip van en verbinding met het publiek door middel van publieksonderzoek en contentproductie die beter aansluit bij hun behoeften en interesses. Dit zal leiden tot een meer betrokken en actief publiek, wat cruciaal is voor het opbouwen van meer maatschappelijke steun voor, en vertrouwen in de overlevingskracht van onafhankelijke media.
  • Samenwerking: we faciliteren samenwerkingsverbanden tussen mediaorganisaties, maatschappelijke organisaties, de academische wereld en technologieontwikkelaars om kennisuitwisseling en het delen van capaciteit en kennis te bevorderen. Dit zal leiden tot een beter gebruik van zowel bestaande als nieuwe technologieën voor het creëren en distribueren van nieuws, diversificatie van inkomstenstromen en het verbeteren van de financiële stabiliteit en onafhankelijkheid van media.
  • Belangenbehartiging: we versterken de belangenbehartiging door partners in staat te stellen om beleid en besluitvormers te beïnvloeden, met als doel een veiliger en gunstiger wet- en regelgevingsklimaat voor onafhankelijke journalistiek. Dit zal de capaciteit van mediaorganisaties vergroten om in gesprek te gaan met belanghebbenden, wat weer kan leiden tot sterkere wettelijke kaders ter ondersteuning van het voortbestaan van de media, en meer steun van technologiebedrijven.
     

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel deze pagina: