Somaliland

Klachten en meldingen

Free Press Unlimited streeft ernaar om open en verantwoord te werken. Zo hopen we het vertrouwen en respect van al onze belanghebbenden te winnen. We streven in al onze projecten en programma's naar de hoogste kwaliteit en doen er alles aan om op de best mogelijke manier met onze lokale partners samen te werken.

Dit is het klachten- en meldingenbeleid van Free Press Unlimited. Om ons werk continu te blijven verbeteren, staan we open voor alle klachten over ons werk in de landen waar wij actief zijn, waaronder Nederland. Als u een klacht wilt indienen of melding wilt maken van een overtreding of onregelmatigheden, vul dan alstublieft het formulier onderaan deze pagina in. Klachten en meldingen worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Voor wie is deze regeling?

Iedereen kan een klacht indienen, ongeacht of deze persoon direct of indirect bij de organisatie betrokken is.

De regeling staat open voor iedereen die heeft gezien of ondervonden dat er bij Free Press Unlimited zelf en/of een van de partners van Free Press Unlimited misstanden plaatsvinden, waaronder bijvoorbeeld projectpartners, donateurs, leveranciers en consultants of andere mensen die met de organisatie te maken krijgen.

Waar is de klachtenregeling precies voor bedoeld?

Free Press Unlimited definieert een klacht als een formele uiting van onvrede over iets dat ontoereikend of onacceptabel is.

Een aantal voorbeelden van mogelijke klachten: 

  • Programma's en/of diensten van slechte kwaliteit.
  • Misdragingen of wangedrag door een medewerker van Free Press Unlimited en/of een partner van Free Press Unlimited waarmee deze de Code of Conduct (de gedragscode) van de organisatie schendt.
  • Fysiek, psychologisch of seksueel misbruik door een medewerker, partner of consultant van Free Press Unlimited.
  • Betrokkenheid van een medewerker, partner of consultant van Free Press Unlimited bij oneigenlijk gebruik van middelen, fraude, corruptie of belangenverstrengeling.

De klachtenregeling is niet bedoeld voor dingen als:

  • Algemene vragen over het werk van Free Press Unlimited.
  • Een verzoek om informatie.
  • Een klacht over een geschil met betrekking tot contracten of werkomstandigheden, richtlijnen en arbeidsvoorwaarden bij Free Press Unlimited of een van zijn partners.

Voor alle zaken die waarschijnlijk niet in aanmerking komen om als officiële klacht te worden behandeld, kunt u contact opnemen met info@freepressunlimited.org.

Free Press Unlimited zal niet ingaan op de volgende klachten:

  • Klachten die aanstootgevend of beledigend taalgebruik bevatten.
  • Klachten die onderdeel zijn van een spam-mailing afkomstig van onbekende bron.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid is een essentieel onderdeel van de klachtenregeling om de privacy en veiligheid van de indiener, de persoon waar de klacht over gaat en eventuele getuigen te beschermen. De feiten en de aard van de klacht, de identiteit van de betrokkenen en de onderzoeksverslagen zijn vertrouwelijk. Zodoende kan slechts een beperkt aantal bevoegde medewerkers deze informatie voor onderzoeksdoeleinden inzien en verspreiden.

Hoe dien ik een klacht of melding in?

Als u een klacht indient, kunt u als u dat wilt ervoor zorgen dat u niet digitaal kunt worden opgespoord, daarvoor adviseren wij om een Tor-browser te downloaden en in deze browser het formulier in te vullen.

Om onze medewerkers te beschermen behandelen wij als principe (vanuit arbo-perspectief) geen anonieme klachten. Als een persoon die een klacht meldt, ervoor kiest anoniem te blijven, kan Free Press Unlimited de klacht in ontvangst nemen, maar niet op de verstuurder van de klacht reageren. Afhankelijk van de aard van de anonieme klacht kan de Integriteitscommissie van Free Press Unlimited besluiten tot nader onderzoek.

Als u een klacht of melding wilt indienen, vul dan het volgende formulier in.

Hoe wilt u uw klacht indienen?
Vermeld alstublieft zoveel mogelijk details.
7. Bestaat er documentatie over de situatie of het voorval?
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, odt.
Ik heb het privacy reglement van Free Press Unlimited gelezen en stem in met de inhoud ervan
Natia

Photo Header: Jeppe Schilder; Photo webform: Paul Enkelaar

Deel deze pagina: