Onze organisatie

Ruth Kronenburg is Executive Director van Free Press Unlimited. Zij stuurt een team van ruim 70 gedreven professionals aan. Deze professionals werken intensief samen met meer dan 300 partners aan mediaprojecten in ruim 50 landen wereldwijd. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam.
Ruth Kronenburg, Algemeen Directeur Free Press Unlimited. Foto: Bodine Koopmans
Ruth Kronenburg, Algemeen Directeur Free Press Unlimited. Foto: Bodine Koopmans

Vanaf 1 april 2022 is Ruth Kronenburg de Algemeen Directeur van Free Press Unlimited, nadat Leon Willems na 11 jaar samen met Ruth het bestuur te hebben gevormd, op eigen verzoek is teruggetreden uit de directie. Leon blijft nog wel betrokken bij de organisatie als senior advisor international partnerships. Ruth Kronenburg stuurt nu een team van ruim 70 gedreven professionals aan. Deze professionals werken intensief samen met meer dan 300 partners aan mediaprojecten in ruim 50 landen wereldwijd. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam.
 

Biografie Ruth Kronenburg

Ruth Kronenburg leidt de wereldwijde activiteiten van de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor de internationale uitvoering, operatie, belangenbehartiging en noodhulp. Ze houdt ook toezicht op internationale projecten in Midden-Amerika, West-Afrika, de MENA-regio, Zuid-Azië en Oost-Europa.

In haar vorige rol als Director of Operations bekleedde ze een gelijkwaardige functie in de Raad van Bestuur, waarbij ze toezicht hield op en verantwoordelijk was voor de operationele kant van de organisatie. Kronenburg was medeverantwoordelijk voor de toenemende ontwikkeling in financiële, sociale, professionele en economische groei van de organisatie met oog voor de gevoeligheden en veiligheidsissues van journalisten en media in de wereld.

Vier jaar voordat zij in juni 2011 bij Free Press Unlimited in dienst trad, was zij interim-directeur/manager gespecialiseerd in mediagerelateerde organisaties. Haar prestaties waren onder meer de succesvolle reorganisatie van Radio Zamaneh in minder dan 18 maanden. Voorafgaand aan haar freelance carrière werkte ze meer dan 13 jaar als General Manager voor de Endemol Holding-groep.

Haar specialisme is change & people management gecombineerd met bedrijfskunde. Haar benadering van leiderschap is een mix van duidelijke strategische knowhow en een diep begrip van de missie van de organisatie: altijd in dienst om bij te dragen aan de stroom van betrouwbare informatie wereldwijd.

Het belangrijkste doel van Kronenburg is ervoor te zorgen dat Free Press Unlimited de sterke reputatie van de organisatie op het gebied van persvrijheid en veiligheid van journalisten handhaaft. De komende jaren zal zij de succesvolle koers van de organisatie voortzetten en tevens leiding geven aan de innovatie die in de huidige turbulente tijd voor persvrijheid nodig is.

Kronenburg heeft een bachelor bedrijfskunde en heeft PR/Communicatie gestudeerd.

Naast haar werk bij Free Press Unlimited heeft Kronenburg ook in het bestuur gezeten van:

 • Pro Bono Connect
  Lid Raad van Advies: Apr 2016 - Juni 2021, Amsterdam, Nederland

En zit zij nog steeds in het bestuur van:

 • Global Forum for Media Development (GFMD)
  Penningmeester, lid van de Uitvoerende Stuurgroep: oktober 2021 – heden, Brussels Gewest, België
   
 • TNI (Transnationaal Instituut)
  Bestuurslid (penningmeester): okt 2018 – heden, Amsterdam, Nederland
   

Beloningsbeleid

Bestuur

Bij het vaststellen van de beloning van het Bestuur is de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI en de Code Wijffels gevolgd. De beloning is vervolgens ingeschaald conform de salarisschalen in het Rechtspositie Reglement van Free Press Unlimited. Deze worden jaarlijks aangepast en aan betrokkenen en belanghebbenden bekend gemaakt. Jaarlijks wordt in het jaarverslag melding gemaakt van de hoogte van de beloning van het Bestuur. Free Press Unlimited hecht er waarde aan te melden dat de beloning voor het Bestuur en het management (inclusief Management Teamleden) beduidend lager ligt dan de maximaal toegestane beloning conform de Code Wijffels.

Toezichthoudend orgaan

Free Press Unlimited beschikt over een Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in de statuten. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taak onbezoldigd uit.

Leden van de Raad van Toezicht


Medewerkers

Free Press Unlimited heeft een eigen Rechtspositie Reglement waarin de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers (inclusief het Bestuur en Management) zijn vastgelegd. Wijzigingen vinden plaats in overleg met de Ondernemingsraad. Inschaling vindt plaats op basis van vastgestelde functie-omschrijvingen en bijbehorende salarisschalen (maximaal 10). Beloning vindt plaats conform het Focus-systeem. Het Focus-systeem is uitvoerig beschreven in het Rechtspositie Reglement.
 

Het RSIN/fiscaal nummer van Free Press Unlimited is 850683476.
 

Organisatiestructuur

OrganogramAanvullende documenten

Deel deze pagina: