Onze organisatie

Het bestuur van stichting Free Press Unlimited bestaat uit Leon Willems en Ruth Kronenburg. Samen sturen zij een team van ruim 80 gedreven professionals aan. Deze professionals werken intensief samen met onze partners en overzien meer dan 100 mediaprojecten in ruim 40 landen wereldwijd. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam, Nederland.
Leon Willems and Ruth Kronenburg
Leon Willems en Ruth Kronenburg.

 

Leon Willems (1961) is sinds mei 2011 Directeur Policy & Programmes van Free Press Unlimited. Mede door zijn internationale netwerk groeide Free Press Unlimited uit tot een gezichtsbepalende internationale persvrijheidsorganisatie, die actief is in meer dan 40 landen. Media vormen volgens Leon Willems de cruciale bouwstenen van een vitale democratie en dragen op een belangrijke manier bij aan de ontwikkeling van een samenleving in het algemeen. Het overeind houden van onafhankelijke media staat in al zijn werkzaamheden voorop.

Ruth Kronenburg (1964) is sinds 2011 als Directeur Operations   aan Free Press Unlimited verbonden. Gezamenlijk met Leon Willems vormt ze het bestuur van de organisatie en is ze mede verantwoordelijk voor de groei van de organisatie. In deze rol is ze verantwoordelijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering, de interne en externe communicatie en het waarborgen van de kennis en kwaliteit binnen de organisatie. Al haar eerdere werkzaamheden binnen de commerciële mediawereld komen in haar huidige werk samen, maar nu met één extra dimensie: bijdragen aan een betere wereld.
 

Beloningsbeleid

Bestuur

Bij het vaststellen van de beloning van het Bestuur is de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI en de Code Wijffels gevolgd. De beloning is vervolgens ingeschaald conform de salarisschalen in het Rechtspositie Reglement van Free Press Unlimited. Deze worden jaarlijks aangepast en aan betrokkenen en belanghebbenden bekend gemaakt. Jaarlijks wordt in het jaarverslag melding gemaakt van de hoogte van de beloning van het Bestuur. Free Press Unlimited hecht er waarde aan te melden dat de beloning voor het Bestuur en het management (inclusief Management Teamleden) beduidend lager ligt dan de maximaal toegestane beloning conform de Code Wijffels.

Toezichthoudend orgaan

Free Press Unlimited beschikt over een Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in de statuten. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taak onbezoldigd uit.

Medewerkers

Free Press Unlimited heeft een eigen Rechtspositie Reglement waarin de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers (inclusief het Bestuur en Management) zijn vastgelegd. Wijzigingen vinden plaats in overleg met de Ondernemingsraad. Inschaling vindt plaats op basis van vastgestelde functie-omschrijvingen en bijbehorende salarisschalen (maximaal 10). Beloning vindt plaats conform het Focus-systeem. Het Focus-systeem is uitvoerig beschreven in het Rechtspositie Reglement.
 

Het RSIN/fiscaal nummer van Free Press Unlimited is 850683476.
 

Organisatiestructuur
 

Organisational structure
Zowel Radio Tamazuj (Zuid Soedan) als Radio Dabanga (Soedan) zijn juridisch zelfstandig. Volledige zelfstandigheid wordt in de loop van 2021 gerealiseerd.

 

Aanvullende documenten

Deel deze pagina: