Privacy statement

Free Press Unlimited respecteert jouw privacy. Alle persoonlijke gegevens die jij verstrekt, worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, (freelance) medewerkers, deelnemers en relaties verstrekte persoonsgegevens, en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van onze website.

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon (de 'betrokkene'). Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Met deze privacyverklaring wil Free Press Unlimited je graag informeren over welke persoonsgegevens we voor welke doeleinden verzamelen.
 

Doeleinden gegevensverwerking

Tijdens jouw bezoek aan deze website kan Free Press Unlimited persoonsgegevens over je verzamelen. Bijvoorbeeld wanneer je je bij ons registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt. We kunnen daarnaast informatie verzamelen die je via sociale media met ons deelt, als je ons liked, berichten deelt, meedoet aan een actie of contact met ons zoekt.

Free Press Unlimited zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de hieronder omschreven doeleinden:

  1. Om contact met je op te nemen en je te informeren over het werk en de projecten van Free Press Unlimited. Bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, het donatieformulier of je aanmeldt voor de nieuwsbrief op onze website.
  2. Om webstatistieken te registreren.
  3. Voor de goede vervulling van de taak van de organisatie. Bijvoorbeeld het afsluiten van overeenkomsten en relatiebeheer.
     

Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van de organisatie goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Als je het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen we de persoonsgegevens die je ons stuurt, verwerken en bewaren zolang noodzakelijk is. Hoe lang het bewaard wordt, is afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail en de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ontvangen e-mails kunnen we daarnaast ook bewaren voor zover dit voor een goede uitvoering van onze reguliere werkzaamheden noodzakelijk is.
 

Nieuwsbrieven

Voor al onze mailinglijsten geldt dat jouw e-mailadres alleen met jouw toestemming wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een duidelijke link waarmee je je kunt afmelden. Het onderhoud, het beheer en de beveiliging van de software van de mailinglijsten is bij ons in eigen beheer.
 

Beheer van contactgegevens

Voor het beheren van contactgegevens van relaties gebruiken we de open source software CiviCRM. Deze software draaien we in eigen beheer op onze eigen servers.

Als je in het kader van onze werkzaamheden vrijwillig je contactgegevens aan ons verstrekt met de bedoeling dat we je via deze contactgegevens kunnen bereiken, bijvoorbeeld door het verstrekken van een visitekaartje, bewaren we deze gegevens voor relatiebeheer.

Contactgegevens van relaties kunnen ook lokaal bewaard worden in de persoonlijke adresboeken van medewerkers van Free Press Unlimited. Op verzoek zullen we uiteraard je contactgegevens uit onze systemen verwijderen.
 

Privacy voor sollicitanten 

De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, worden door Free Press Unlimited verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Free Press Unlimited. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bij Free Press Unlimited bestaan uit: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties en het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking. Voor zover van toepassing, kunnen we contact opnemen met opgegeven referenten. 

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen de gegevens van de sollicitant binnen Free Press Unlimited worden doorgegeven om te kijken of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is. 

Free Press Unlimited verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant. Wat verder relevant kan zijn, is de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed gedrag worden gevraagd. Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een screening en een assessment. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

Free Press Unlimited bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk vier weken na het afronden van de werving- en selectieprocedure.

Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, als de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.
 

Bijzondere persoonsgegevens

Free Press Unlimited verzamelt geen persoonsgegevens omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.
 

Beveiliging

Free Press Unlimited zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft Free Press Unlimited fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

  • Als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen;
  • Als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We doen al het mogelijke wat redelijkerwijs te verwachten valt om de beveiliging zo optimaal mogelijk in te richten.
 

Donaties

Bij donaties verwerken we de persoonsgegevens die je als donateur of vriend van Free Press Unlimited aan ons verstrekt voor het afhandelen van de eenmalige of doorlopende donatie. Bij doorlopende donaties zijn dit je bankrekeningnummer, naam en e-mailadres, het donatiebedrag, de startdatum en frequentie van doneren.

Het is ook mogelijk om je donatie zelf direct over te maken naar onze bankrekening. In dat geval worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van het bedrag verwerkt door jouw bank en onze bank.
 

Overige activiteiten

Voor alle andere activiteiten en evenementen die Free Press Unlimited organiseert, zoals Free Press Live of andere acties waarbij de inzet van belangstellenden wordt gevraagd, geldt dat Free Press Unlimited zo min mogelijk persoonlijke gegevens vraagt. Als we in campagnes samenwerken met andere organisaties, bijvoorbeeld in Europees verband, zullen we erop aandringen dat er een helder privacybeleid wordt gevoerd.
 

Sociale media

Op onze website hebben wij buttons van de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn, zodat je eenvoudig informatie over Free Press Unlimited kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter, Facebook of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen.

Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en LinkedIn inzien. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kan je deze functie uitschakelen.

In blog-artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die geïmporteerd wordt vanuit andere bronnen of sites en op de Free Press Unlimited website wordt aangeboden. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale media knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kan je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.
 

Andere websites

Links naar andere websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Free Press Unlimited.
 

Het gebruik van cookies

We maken bij het aanbieden van content op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.
 

Cookies voor het bijhouden van statistieken

Om gebruiksstatistieken op onze website bij te houden, gebruiken we de open source software Matomo. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Matomo. Omdat de impact van deze analytische cookies op je privacy beperkt is, hoef je hiervoor geen toestemming te geven.
 

Sociale media-cookies

Verder maken we gebruik van sociale media functionaliteit om eenvoudig pagina's te kunnen delen. Hiervoor wordt de functionaliteit van Facebook, Twitter en LinkedIn ingezet. Wij hebben geen invloed op de cookies die zij plaatsen wanneer je van deze functionaliteit gebruik maakt.
 

Marketing cookies

Personaliseren van reclame-uitingen

Free Press Unlimited maakt voor haar websites gebruik van retargeting. We gebruiken deze techniek om het internetaanbod voor jou nog interessanter te maken. Zo kunnen we internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of producten van Free Press Unlimited op andere websites relevante reclame-uitingen aanbieden. Free Press Unlimited is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en het analyseren van eerder gebruiksgedrag.
 

Advertenties en remarketing

Free Press Unlimited maakt voor remarketing en conversietracking gebruik van de zogenaamde Facebook (Meta) Pixel, de Twitter Pixel, LinkedIn Insight Tag, Google tag en Google Analytics pixel.

Dit zijn stukjes JavaScript-code die kunnen bijhouden welke pagina’s bezoekers van Free Press Unlimited bekijken. Hierdoor kan Free Press Unlimited het gebruik van haar website(s) meten en haar doelgroepen leren kennen. Zo kunnen bezoekers die eerder onze website hebben bezocht, een advertentie getoond krijgen. Ook kunnen onze advertenties getoond worden aan vergelijkbare doelgroepen die onze website nog niet hebben bezocht.

Daarnaast kan de conversie vanuit Google, Facebook (Meta), Twitter en LinkedIn worden bijgehouden. Aan de hand daarvan kan Free Press Unlimited haar advertentiecampagnes meten en aanscherpen. Free Press Unlimited is hierdoor in staat effectiever en gerichter te adverteren op sociale media.
 

Lees meer in het privacy statement van:

Facebook (Meta)

LinkedIn

Twitter


Blokkeren van cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Je dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van een website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert.
 

Je rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en het recht om deze in bepaalde gevallen aan te laten passen of te laten verwijderen. Indien je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een duidelijke link waarmee je je kunt afmelden.

Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail of post een verzoek sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website Uitleg over je rechten van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.
 

Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.
 

Onze contactgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring is Free Press Unlimited de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@freepressunlimited.org t.a.v. Privacy Statement. Of via de post: Weesperstraat 3, 1018 DN Amsterdam.
 

oktober 2022

Deel deze pagina: