Safety of journalists

Voor Free Press Unlimited omvat veiligheid zowel fysieke, psychosociale, digitale als juridische aspecten. De veiligheidsproblemen zijn vaak contextafhankelijk, daarom zijn al onze programma's en oplossingen gebaseerd op behoeften op individueel en organisatieniveau. Onze aanpak berust op drie pijlers: Preventie, Protectie en Prosecutie.
 

Safety training in El Salvador
Safety training in El Salvador


Preventie

Bij het voorkomen en verminderen van aanvallen op journalisten speelt justitie een grote rol. Als er goede wetgeving is, die de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting beschermt, zal de tolerantie voor aanvallen op journalisten afnemen. Om dit te bereiken, is advocacy een zeer belangrijk instrument. Zo hebben we input geleverd voor tal van resoluties en verklaringen die zijn aangenomen door internationale samenwerkingen, met betrekking tot de veiligheid van mediaprofessionals, zoals de herziening van het UNESCO-actieplan voor de veiligheid van journalisten. Naast de justitiële kant, werken we ook aan preventie door journalisten weerbaarder te maken voor (online) aanvallen. Zo geven we gratis cursussen over digitale veiligheid aan journalisten wereldwijd via ons platform Totem.
 

Protectie

Het ideaal is natuurlijk om aanvallen op journalisten te voorkomen. Helaas is dat niet de realiteit. Elk jaar staan we honderden journalisten en mediaorganisaties in nood bij. Hiervoor beheert Free Press Unlimited een noodfonds voor media professionals: Reporters Respond. Met dit internationale noodfonds zorgt Free Press Unlimited ervoor dat mediaprofessionals direct steun ontvangen om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. Het fonds kan journalisten ondersteunen die geconfronteerd worden met bijvoorbeeld (online) bedreigingen, intimidatie, of geweld als gevolg van hun werk, maar ook met de aanschaf voor een nieuwe laptop, telefoon of beschermingsmateriaal. Allemaal zodat ze hun vitale werk kunnen voortzetten.

Verzekeringen voor lokale journalisten zijn ook een belangrijk thema bij protectie. Aangezien Free Press Unlimited al vele jaren aan crisisgevallen over de hele wereld heeft gewerkt, weten we uit de eerste hand dat de meeste van deze journalisten geen risicobeoordeling of verzekeringsplan hadden. In 2021 lanceerde Free Press Unlimited een proefverzekeringsproject, waarbij 90 lokale journalisten voor een periode van een jaar (gemiddeld 10 dagen per maand) in Centraal-Amerika werden verzekerd. Verzekerd zijn geeft een gevoel van bescherming voor henzelf en hun gezinnen, en geeft journalisten gemoedsrust wanneer ze op straat protesteren of onderzoek doen naar corruptie en georganiseerde misdaad.
 

Prosecutie

We zien dat de rechterlijke macht een essentiële rol speelt in het bereiken van veiligheid voor journalisten. Bijna overal ter wereld is er een toename van juridische aanvallen gericht op journalisten en media, en als zij dan voor de rechter staan maken ze vaak door slechte wetgeving or druk vanuit de regering weinig kans. Straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten is een enorm probleem. Met het Legal Defense Fund ondersteunen we journalisten en mediaorganisaties die te maken krijgen met vervolging of gevangenisstraf en die zich geen advocaat of proceskosten kunnen veroorloven. Op deze manier zullen ze niet gedwongen worden hun verdediging in te trekken en de gevolgen van, vaak valse, beschuldigingen te aanvaarden.
 

Als een journalist wordt vermoord voor het doen van zijn of haar werk, gaat in negen van de tien gevallen de moordenaar vrijuit. Met A Safer World For The Truth bestrijden we deze straffeloosheid. In dit project worden cold cases van vermoorde journalisten heropend en onderzocht. Door middel van deze onderzoeken zullen nieuwe feiten en informatie over de moorden worden onthuld, die de weg vrijmaken voor gerechtigheid.
 

Internationale samenwerking

We werken hier niet alleen aan. Samen met internationale partners verifiëren en bespreken we cases, coördineren we gezamenlijke inspanningen en proberen we waar mogelijk duurzame oplossingen te vinden. Een voorbeeld hiervan is het Journalists in Distress-netwerk, waarbij 22 internationale organisaties betrokken zijn die journalisten assisteren en dat momenteel door Free Press Unlimited wordt gecoördineerd.Foto: E. Romero

Deel deze pagina: